Przekazaliśmy do MIR nasze stanowisko w odniesieniu do dokumentów – które będą przedmiotem dyskusji na najbliższym posiedzeniu Podkomitetu ds. przewozu towarów niebezpiecznych.
 2015-11-26_JD_Instrukcja_Genewa-30-11-2015-konsultacje_SDGSA