Odpowiadając na pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, nasze stowarzyszenie przedstawiło stanowisko do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Zgłoszone uwagi dotyczyły spraw formalnych, związanych z dostosowaniem wzoru świadectwa do przepisów dotyczących dokumentów publicznych oraz spraw na przyszłość, związanych z ewentualnym stosowaniem świadectwa w formie dokumentu elektronicznego lub pobierania danych o osobach posiadających świadectwo ze specjalnej, elektronicznej bazy danych.

Uwagi do rozporządzenia świadectwa DGSA