Aktualności2018-08-08T13:20:23+02:00
1505, 2021

Seminarium ADR poświęcone zmianom w Umowie ADR 2021

15 maja, 2021|Categories: Spotkania|

Po Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia dnia 15 maja br. odbyło się 4 godzinne seminarium szkoleniowe poświęcone zmianom w Umowie ADR 2021. W ramach szkolenia przedstawiono 4 prezentacje dotyczące: zmian ADR 2021 (Maria Nicopulos), zmian w wydaniu polskim ADR 2021 (Norbert Świderek), naruszeń w transporcie drogowym oraz utraty dobrej reputacji (Małgorzata Wieleba-Walicka) oraz problemów związanym z przewozem baterii litowych (Anna Witkowska, Mirosław Kłosiński, Katarzyna Grela). Prezentacje zostały umieszczone w STREFIE CZŁONKA.

3103, 2021

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

31 marca, 2021|Categories: Akty prawne|

Odpowiadając na pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, nasze stowarzyszenie przedstawiło stanowisko do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Zgłoszone uwagi dotyczyły spraw formalnych, związanych z dostosowaniem wzoru świadectwa do przepisów dotyczących dokumentów publicznych oraz spraw na przyszłość, związanych z ewentualnym stosowaniem świadectwa w formie dokumentu elektronicznego lub pobierania danych o osobach posiadających świadectwo ze specjalnej, elektronicznej bazy danych. Uwagi [...]

3103, 2021

Obowiązek wyznaczenia doradcy dla przedsiębiorcy korzystającego z wyłączeń

31 marca, 2021|Categories: Akty prawne|

Na początku tego roku spływały do nas sygnały związane z problemami interpretacyjnymi przepisów dotyczących obowiązku wyznaczenia doradcy DGSA (przez przedsiębiorców korzystających z wyłączenia 1.1.3.6 ) oraz konieczności/braku konieczności złożenia przez nich rocznego sprawozdania z działalności. Wysłaliśmy zapytanie dotyczące tego zagadnienia do Ministerstwa Infrastruktury, które zorganizowało dnia 16 marca br. spotkanie zespołu doradczego ds. przewozu towarów niebezpiecznych, otrzymaliśmy również interpretację przepisów przygotowaną przez Transportowy Dozór Techniczny. Transportowy Dozór Techniczny potwierdził prawidłowość stosowanej [...]

1603, 2021

Spotkanie Zespołu Doradczego ds. Towarów Niebezpiecznych

16 marca, 2021|Categories: Spotkania|

W dniu 16 marca 2021 r. w godz. 11:00 - 13:00, odbyło się posiedzenie Zespołu doradczego do spraw przewozu towarów niebezpiecznych zorganizowane online przez Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Transportu Drogowego (DTD), Departamentu Kolejnictwa (DTK) Ministerstwa Infrastruktury, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD), Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych (S-DGSA), Europejskiego   Stowarzyszenia Doradców ADR (ESD ADR). Posiedzenie zostało spowodowane [...]

402, 2019

Projekt RMI w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli

4 lutego, 2019|Categories: Akty prawne|

W odpowiedzi na pismo Podsekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury dotyczącego konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli Stowarzyszenie S-DGSA przygotowało propozycje zmian do wyżej wymienionego projektu.  Uwagi SDGSA dotyczaca RMI w sprawie listy kontrolnej  Pismo konsultacje publiczne  Dokument 375610

2910, 2018

17 października 2018 r. – Spotkanie Zespołu Doradczego ds. Towarów Niebezpiecznych

29 października, 2018|Categories: Spotkania|

17 października 2018 r. Spotkanie Zespołu Doradczego ds. Towarów Niebezpiecznych W Ministerstwie Infrastruktury odbyło się siódme w 2018 roku spotkanie Zespołu Doradczego ds. Towarów Niebezpiecznych. Informacją ze spotkania Zespołu dostępna w „STREFIE CZŁONKA”.

2410, 2018

27-28 września 2018 – XIX Seminarium S-DGSA

24 października, 2018|Categories: Spotkania|

XIX Seminarium S-DGSA W dniach 27 -28.09.2018 roku w Łodzi po raz osiemnasty S-DGSA zorganizowało spotkanie poświęcone towarom niebezpiecznym. Tym razem główna tematyka spotkania dotyczyła ZMIAN w przepisach ADR, IMDG, IATA oraz prawidłowego mocowania ładunku. W załączeniu streszczenie spotkania.  XIX_seminarium_DGSA_27-28.10.2018_Lodz-streszczenie

207, 2018

Uwagi dotyczące informacji wymaganych przepisem 5.4.1 Umowy ADR

2 lipca, 2018|Categories: Akty prawne|

W ramach konsultacji społecznych prowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury dotyczących projektu "Wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie elektronicznych informacji dotyczących transportu towarowego COM (2018) 279" przygotowaliśmy uwagi dotyczące informacji wymaganych przepisem 5.4.1 Umowy ADR.  2018-07-02_Uwagi_do_wniosku_w_sprawie_elektronicznych_informacji SDGSA.pdf  2018-07-02_COM_2018_279_PL_ACTE_f.docx  2018-07-02_COM_2018_279_PL_ACTE2_f.docx

2804, 2018

Projekt rozporządzenia w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

28 kwietnia, 2018|Categories: Uncategorized|

W związku z procesem konsultacji społecznych projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, przed skierowaniem do uzgodnień międzyresortowych, przygotowaliśmy i przesłaliśmy do Ministra Infrastruktury opinię Stowarzyszenia w tym zakresie.  2018-04-28-opinia_SDGSA_ws_prowadzenia_kursow.pdf  2018-04-28-projekt_rozporzadzenie-uwagi_S-DGSA.pdf  2018-04-28-projekt_załacznik_nr_1-uwagi_S-DGSA.pdf

2804, 2018

Uwagi i propozycje zmian do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

28 kwietnia, 2018|Categories: Akty prawne|

Mając na uwadze zadania określone w zarządzeniu dotyczącym powołania Zespołu doradczego, przedstawiciel Departamentu Transportu Kolejowego zaproponował, aby uzgodnić sposób pracy nad zmianami do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Poproszono, aby zainteresowani przedstawili swoje propozycje i uwagi zmian do przepisów.

802, 2018

Petycja S-DGSA w sprawie zmiany przepisów projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu przewozu ładunku.

8 lutego, 2018|Categories: Akty prawne|

Minister Infrastruktury wdrażając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii przygotował projekt rozporządzenie w sprawie sposobu przewozu ładunku. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do przewozów towarów niebezpiecznych co jest sprzeczne z zakresem Dyrektywy. Wymagania mocowania dotyczą wszystkich towarów a w szczególności powinny dotyczyć towarów niebezpiecznych. Wyłączenie ich z rozporządzenia [...]

1212, 2017

Wizyta delegacji ukraińskiej w Stowarzyszeniu SDGSA.

12 grudnia, 2017|Categories: Spotkania|

W ramach projekt współpracy bliźniaczej nr UA/50 tzw. twinning realizowanym przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego w konsorcjum z Partnerem wiodącym Ministerstwem Królestwa Hiszpanii właściwym do spraw transportu oraz Ministerstwem Republiki Francji właściwym do spraw przewozu towarów niebezpiecznych delegacja przedstawicieli ukraińskiego Ministerstwo Infrastruktury odwiedziła Stowarzyszenie DGSA w Błoniu. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa multimodalnego przewozu towarów niebezpiecznych na Ukrainie.

412, 2017

Stanowisko SDGSA w odniesieniu do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

4 grudnia, 2017|Categories: Akty prawne|

Przekazaliśmy do MIiB nasze stanowisko w odniesieniu projektu ww. Rozporządzenia. 2017-12-04 Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów (docx) 2017-12-04 Opinia ws. prowadzenia kursów (pdf)    

1411, 2017

Konferencja BTE w Budapeszcie

14 listopada, 2017|Categories: Spotkania|

Udział przedstawiciela zarządu S-DGSA w konferencji węgierskiego stowarzyszenia doradców DGSA (BTE). Prezes naszego Stowarzyszenia P. Maria Nicopulos na zaproszenie węgierskiego stowarzyszenia doradców DGSA wystąpiła podczas corocznej konferencji członków stowarzyszenia BTE. Podczas 3 prezentacji zaprezentowała ona: - działalności naszego stowarzyszenia doradców SDGSA, - omówiła zasady systemu monitorowania drogowego przewozu towarów oraz odpowiedzialność za naruszenie obowiązków z tym związanych wynikające z Ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o systemie monitorowaniu drogowego [...]

1406, 2017

Pismo do UTK i GITD – Prawidłowe nazwy przewozowe

14 czerwca, 2017|Categories: Akty prawne|

Informujemy, że Minister Infrastruktury i Budownictwa wystosował do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego i Głównego Inspektora Transportu Drogowego pismo dotyczące zasad stosowania prawidłowych nazw przewozowych. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra stosowanie prawidłowych nazw przewozowych wg ADR/RID 2015 na opakowaniach - w tym naczyniach do gazów, oraz w systemach informatycznych przeznaczonych do generowania dokumentów przewozowych, zainstalowanych przed opublikowaniem ADR/RID 2017 nie jest naruszeniem prawa i w związku z tym nie powinny być z [...]

1406, 2017

Wnioski o okres przejściowy w stosowaniu prawidłowych nazw przewozowych

14 czerwca, 2017|Categories: Akty prawne|

W związku z publikacją oświadczenia rządowego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (D.U. 2017, poz. 1119) Stowarzyszenie DGSA przesłało do Departamentu Transportu Drogowego i Kolejowego w MIiB wnioski o wprowadzenie okresów przejściowych w stosowaniu prawidłowych nazw przewozowych. 2017-06-14 - Pismo SDGSA [...]

506, 2017

Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR.

5 czerwca, 2017|Categories: Akty prawne|

W związku z procesem konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, przygotowaliśmy i przesłaliśmy do Ministra Infrastruktury i Budownictwa opinię Stowarzyszenia w tym zakresie.  2017-06-05-pismo_sdgsa_projekt_w_sprawie_swiadectwa_dopuszczenia.pdf  2017-06-05-projekt_w_sprawie_swiadectwa_dopuszczenia.pdf

2905, 2017

Opinia w sprawie projektu Ustawy Ministra Infrastruktury i Budownictwa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

29 maja, 2017|Categories: Akty prawne|

W związku z procesem konsultacji społecznych projektu ustawy Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia ... o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, przygotowaliśmy i przesłaliśmy do Ministra Infrastruktury i Budownictwa opinię Stowarzyszenia w tym zakresie. W projekcie uwzględnione zostało stanowisko stowarzyszenia SDGSA w sprawie uchylenie przepisu art. 13 ust. 2 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Mamy nadzieję, że na dalszym etapie prac legislacyjnych obecna propozycja usunięcia tego [...]

905, 2017

Spotkanie EASA – 8-9.05.2017 r. Saragossa, Hiszpania

9 maja, 2017|Categories: Spotkania|

Siódme spotkanie Stowarzyszenia EASA zorganizowane zostało przez trzy hiszpańskie regionalne stowarzyszenia ACCS/ACONSA/ACONSENA. Uczestniczyło w nim 23-trzech przedstawicieli z 16 krajowych stowarzyszeń z 15 państw: Belgii, Niemiec, Danii, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Grecji, Węgier, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Turcji, Wielkiej Brytanii. Więcej o spotkaniu

2504, 2017

Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu przewozu ładunku.

25 kwietnia, 2017|Categories: Akty prawne|

W związku z procesem konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu przewozu ładunku przygotowaliśmy i przesłaliśmy do Ministra Infrastruktury i Budownictwa opinię Stowarzyszenia w tym zakresie.  2017-04-25-pismo_sdgsa_projekt_w_sprawie_sposobu_przewozu_ladunku.pdf  2017-04-25-dokument284216.pdf

1204, 2017

Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15.03.2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

12 kwietnia, 2017|Categories: Akty prawne|

W związku z procesem konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15.03.2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, przygotowaliśmy i przesłaliśmy do Ministra Infrastruktury i Budownictwa opinię Stowarzyszenia w tym zakresie.  2017-04-12-pismo_sdgsa_projekt_rozporządzenia_w_sprawie_warunkow_technicznych.pdf  2017-04-12-dokument280810.pdf

2503, 2017

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

25 marca, 2017|Categories: Spotkania|

W dniu 25 marca br. odbyło się w Błoniu Walne Zebranie Członków, w trakcie którego podsumowano działalność Stowarzyszenia w roku 2016 Szczegóły znajdują się w Sprawozdaniu z pracy Zarządu oraz Streszczeniu Walnego Zebrania Członków.  Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2016 r.  Streszczenie Walnego Zebrania Członków

2403, 2017

Seminarium szkoleniowe „ADR 2017. Wymagania w zakresie monitorowania przewozu drogowego towarów”

24 marca, 2017|Categories: Spotkania|

W związku z nowelizacją Umowy ADR 2017 oraz licznymi zapytaniami naszych członków dotyczącymi nowych wymagań związanych z monitorowaniem przewozu drogowego towarów Zarząd Stowarzyszenia postanowił zorganizować jednodniowe seminarium szkoleniowego obejmujące oba te zagadnienia.  Seminarium DGSA 24.03.2017 r. Ołtarzew - streszczenie spotkania

711, 2016

Opinia w sprawie projektu ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

7 listopada, 2016|Categories: Akty prawne|

W związku z procesem konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, dotyczący m.in. zmiany w systemie badań technicznych pojazdów, przygotowaliśmy i przesłaliśmy do Ministra Infrastruktury i Budownictwa opinię Stowarzyszenia w tym zakresie.  2016-11-07_Projekt-ustawy-PORD.pdf  2016-11-07_pismo-sdgsa-nowelizacja-PRD.pdf

2710, 2016

Komentarz w sprawie rejestracji pojazdów kategorii N3 z systemem podwójnego zasilania (Diesel + LNG) do przewozu towarów niebezpiecznych

27 października, 2016|Categories: Akty prawne|

W związku z zapytaniem MIiB w sprawie rejestracji pojazdów kategorii N3 z systemem podwójnego zasilania (Diesel + LNG) do przewozu towarów niebezpiecznych przesłaliśmy komentarz S-DGSA w tym zakresie. W części 9 ADR 2017 - nowe podrozdziały 9.2.4.3 i 9.2.4.4 jednoznacznie dopuszczono, jako pojazd EX/II, EX/III i FL, pojazdy zasilane LNG/CNG oraz LPG pod warunkiem, że zbiornik paliwowy i pozostała instalacja zasilająca spełniają wymagania odpowiednio Regulaminów EKG nr 110 i 67. [...]

410, 2016

Spotkanie EASA – 3-4 października 2016 r. Rotterdam, Holandia

4 października, 2016|Categories: Spotkania|

Po raz szósty członkowie Stowarzyszenia EASA spotkali się w Rotterdamie. Uczestniczyło w nim 25-ciu przedstawicieli z 17 krajowych stowarzyszeń z 15 państw: Belgii, Czech, Niemiec, Danii, Hiszpanii, Francji, Grecji, Węgier, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Turcji, Wielkiej Brytanii. Więcej o spotkaniu.

909, 2016

XVI Seminarium S-DGSA – 8-9 września 2016

9 września, 2016|Categories: Spotkania|

W dniach 8 -9.09.2016 roku, w hotelu Campoverde w Łodzi po raz szesnasty S-DGSA zorganizowało spotkanie poświęcone towarom niebezpiecznym. Tym razem główna tematyka spotkania dotyczyła doboru opakowań oraz postępowania w razie uwolnienia się substancji niebezpiecznej z opakowania podczas załadunku/rozładunku. W załączeniu streszczenie spotkania.  2016-09-08-XVI_seminarium_DGSA_Lodz_streszczenie.pdf

1708, 2016

W dniu 22 lipca 2016 roku uchwalona została Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 1165), która wchodzi ona w życie 2 września 2016 roku.

17 sierpnia, 2016|Categories: Akty prawne|

Artykuł 13 Ustawy zmianę w Ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych i w art. 13 jest nowy ust. 2 o treści: "2. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany zamieścić, w wymaganych dokumentach, o których mowa w ustawie, oraz odpowiednio w ADR, RID lub ADN nazwę i adres podmiotu, którego własnością, w chwili przekazania osobie wykonującej przewóz towarów, jest towar niebezpieczny.". Powyższe oznacza, że dotychczas stosowane dokumenty należy uzupełnić o dodatkowe [...]

2007, 2016

ZARZĄDZENIE MIiB w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw przewozu towarów niebezpiecznych

20 lipca, 2016|Categories: Akty prawne|

Ukazało się ZARZĄDZENIE NR 31 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw przewozu towarów niebezpiecznych. Nasze Stowarzyszenie wymienione jest na liście instytucji współpracujących z Zespołem. Do zadań Zespołu należy: • ujednolicenie terminologii stosowanej w tłumaczeniach Umowy ADR • opracowanie propozycji zmian do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych • opracowywanie propozycji rozwiązań przyczyniających się do [...]

1005, 2016

Spotkanie EASA – 9-10 maja 2016 r. Bordeaux, Francja

10 maja, 2016|Categories: Spotkania|

Piąte spotkanie członków Stowarzyszenia EASA, odbyło się w Bordeaux. Uczestniczyło w nim 27 przedstawicieli z 17 krajowych stowarzyszeń z 16 państw: Belgii, Szwajcarii, Niemiec, Danii, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Grecji, Węgier, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Turcji, Wielkiej Brytanii i Turcji. więcej o spotkaniu >

103, 2016

Spotkanie w sprawie przewozu towarów niebezpiecznych w Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

1 marca, 2016|Categories: Spotkania|

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, w tym: organizatora - Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Transportowego Dozoru Technicznego, oraz przedstawiciele właściwych władz, w tym Instytutu Przemysłu Organicznego Urząd Transportu Kolejowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a także przedstawiciele stowarzyszeń doradców ADR: w tym S-DGSA, DBPK, ETOS i ESD ADR. Tematami spotkania były następujące sprawy 1. Omówienie projektu wzoru formularza listy kontrolnej w przewozie koleją towarów niebezpiecznych. 2. Omówienie dokumentów na wspólne [...]

412, 2015

Propozycje i uwagi S-DGSA do nowelizacji Rozporządzenia w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

4 grudnia, 2015|Categories: Akty prawne|

W związku z prowadzonymi pracami nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych Stowarzyszenie S-DGSA zgłasza do MIiR swoje uwagi oraz propozycje zapisów do rozporządzenia.  2015-12-04_Opinia_SDGSA_do_RMIR_w_sprawie_prowadzenia_kursow.pdf

2611, 2015

Stanowisko SDGSA w odniesieniu do dokumentów, które będą przedmiotem obrad Wspólnego posiedzenia RID/ADR/ADN (Genewa, 30 listopada 2015 r.)

26 listopada, 2015|Categories: Akty prawne|

Przekazaliśmy do MIR nasze stanowisko w odniesieniu do dokumentów - które będą przedmiotem dyskusji na najbliższym posiedzeniu Podkomitetu ds. przewozu towarów niebezpiecznych.  2015-11-26_JD_Instrukcja_Genewa-30-11-2015-konsultacje_SDGSA

1711, 2015

Spotkanie członków zarządu S-DGSA w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

17 listopada, 2015|Categories: Spotkania|

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprosiło przedstawicieli stowarzyszeń ADR i RID na spotkanie dotyczące dalszej współpracy tych organizacji z MIiR. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Transportowego Dozoru Technicznego oraz Instytutu Przemysłu Organicznego. W pierwszej kolejności przedstawiciele MIR poinformowali o rozpoczęciu prac nad zmianami w przepisach dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Tworzone są projekty trzech nowych rozporządzeń w sprawie Świadectwa dopuszczenia pojazdu Egzaminów dla kierowców Prowadzenia kursów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych [...]

1611, 2015

Stanowisko S-DGSA do przygotowanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego propozycji zmian w Umowie ADR 2017.

16 listopada, 2015|Categories: Akty prawne|

Otrzymaliśmy przygotowaną przez GITD propozycję zmian do Umowy ADR 2017-2019 r. Po otrzymaniu komentarzy i opinii naszych członków przygotowaliśmy uwagi naszego stowarzyszenia w tym zakresie. W większości popieramy stanowisko GITD w zakresie zmian, które mają służyć przejrzystości i jasności przepisów. Nie we wszystkich jednak zagadnieniach jesteśmy zgodni.  2015-11-16_Opinia_SDGSA_dotyczaca_propozycji_zmian_do_ADR_GITD  2015-11-16_GITD_ADR_amendments_proposal

2210, 2015

Udział i wystąpienie przedstawicieli S-DGSA na konferencji Euro Contrôle Route (ECR) na zaproszenie Głównego Inspektora Transportu Drogowego – 19-22 października 2015 r.

22 października, 2015|Categories: Spotkania|

Podczas konferencji mieliśmy okazję zaprezentować działalność naszego stowarzyszenia jak również problemy naszych klientów - uczestników przewozu związane z odmienną interpretacją przepisów ADR podczas kontroli drogowych w różnych europejskich państwach będących członkami ADR/RID/ADN. Euro Contrôle Route (ECR) to europejska organizacja zrzeszająca inspekcje transportu drogowego i służb kontrolnych współpracujących ze sobą w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach poprzez działania związane z przestrzeganiem obowiązujących przepisów. Organizacja założona została w 1999 roku i liczy [...]

1910, 2015

Umowy wielostronne – holenderskie propozycje

19 października, 2015|Categories: Akty prawne|

MIIR wystąpiło z prośbą o stanowisko naszego stowarzyszenia w sprawie umów wielostronnych przygotowanych przez Holandię. Propozycje umów dotyczą następujących tematów: 1. Przewozu zarażonych zwierząt na warunkach ustalonych przez właściwą władzę kraju pochodzenia, tranzytu, przeznaczenia. 2. Przewozu UN 1873, zgodnie z instrukcją P502 z dopuszczeniem stosowania opakowań z tworzyw sztucznych (jako opakowania wewnętrznego dla opakowań kombinowanych). 3. Przewozu UN 3257 i UN 3258 z całkowitym zwolnieniem z ADR dla specjalistycznych pojazdów [...]

610, 2015

EASA – Udział przedstawiciela S-DGSA w spotkaniu EASA 5-6 października 2015 r. Praga, Republika Czeska

6 października, 2015|Categories: Spotkania|

W kolejnym czwartym już spotkaniu Stowarzyszenia EASA, które odbyło się w Czechach uczestniczyło 28 przedstawicieli z 19 krajowych stowarzyszeń: Belgii, Szwajcarii, Republiki Czeskiej, Danii, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Węgier, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Polski, Turcji, Wielkiej Brytanii. Więcej o spotkaniu >>

110, 2015

Opinia w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

1 października, 2015|Categories: Akty prawne|

Przygotowaliśmy opinię do projektu Rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. Analiza treści proponowanych przepisów i wynikających z nich norm prawnych, pozwala stwierdzić, że celem projektu nie są treści wskazane w jego uzasadnieniu, ale celem tym jest ułatwienie pracy pracownikom urzędów marszałkowskich oraz innym osobom związanym z administracją publiczną, wykonującym czynności związane z egzaminowaniem kierowców. Z [...]

409, 2015

Umowa wielostronna w sprawie przewozu węgla

4 września, 2015|Categories: Akty prawne|

MIIR wystąpiło z prośbą o stanowisko naszego stowarzyszenia w sprawie niemieckiej propozycji umowy wielostronnej dotyczącej przewozu węgla. Propozycja niemiecka została opracowana na podstawie umowy wielostronnej M 282 dotyczącej przewozu UN 1361 węgiel, grupa pakowania III oraz UN 3088 materiał samonagrzewający się stały, organiczny, i.n.o., grupa pakowania III. W załączeniu nasze stanowisko oraz niemiecka propozycja umowy wielostronnej.  2015-09-04-odpowiedz-S-DGSA-przewoz-wegla.pdf  Draft_MXX_coal_in_lumps_no_coal_dust.doc

2808, 2015

Weryfikacja pytań na egzamin dla kierowców ADR

28 sierpnia, 2015|Categories: Akty prawne|

W dniach 27-28 sierpnia odbyło się ostatnie spotkanie organizowane przez Transportowy Dozór Techniczny w sprawie aktualizacji i poprawy bazy pytań dla kierowców ADR. W czasie trzech sesji spotkań (5dni+5dni+2dni) zespół złożony z przedstawicieli Transportowego Dozoru Technicznego, Inspekcji Transportu Drogowego, Państwowej Agencji Atomistyki oraz przedstawicieli naszego Stowarzyszenia DGSA przejrzał i zweryfikował pytania i odpowiedzi testów egzaminacyjnych dla kierowców (zgodnie z 8.2.2 ADR) w zakresie: 1. kursu podstawowego; 2. przewozu w cysternach; [...]

2708, 2015

Stanowisko SDGSA w odniesieniu do dokumentów, które będą przedmiotem obrad Wspólnego posiedzenia RID/ADR/ADN (Genewa, 15-25 września 2015 r.)

27 sierpnia, 2015|Categories: Akty prawne|

Przekazaliśmy do MIR nasze stanowisko w odniesieniu do dokumentów - zmian, propozycji RID/ADR/ADR, które dostępne są na stronie EKG ONZ: (http://www.unece.org/trans/main/dgdb/ac1/ac12015.html). Dziękujemy członkom za przesłanie swoich uwag, komentarzy i opinii.  2015-08-27_Stanowisko_S-DGSA_RIDADRADN_Joint_Meeting _15-25-09-2015_Geneva.pdf

2907, 2015

Opinia do projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

29 lipca, 2015|Categories: Akty prawne|

Przygotowaliśmy kolejną, bo już czwartą opinię do projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. W ostatnim projekcie uwzględniono nasz postulat dotyczący oznakowania pojazdów literą "A" w transporcie międzynarodowym. Odstąpiono od bezwzględnego zakazu transportu odpadów niebezpiecznych jednocześnie z odpadami innymi niż niebezpieczne. Zrezygnowano z oznakowania każdego pojemnika i worek z odpadami niebezpiecznymi. Poniżej ostatnia wersja projektu rozporządzenia i nasza opinia w [...]

2807, 2015

Umowa wielostronna M287 w sprawie przewozu niektórych odpadów zawierających towary niebezpieczne

28 lipca, 2015|Categories: Akty prawne|

MIIR poprosił nasze stowarzyszenie o opinię w sprawie przystąpienia Polski do Umowy wielostronnej M287 w sprawie przewozu niektórych odpadów zawierających towary niebezpieczne; Ponieważ Umowa M287 pozwala na stosowanie niecertyfikowanych, przeterminowanych opakowań do przewozu odpadów niebezpiecznych nasza opinia w tej sprawie jest negatywna.  2015-07-28_M287-odpowiedz_S-DGSA.pdf  2015-07-28_ADR_M287e.pdf

2406, 2015

Pismo S-DGSA do Minister Marii Wasiak w sprawie braku publikacji Umowy ADR 2015 r.

24 czerwca, 2015|Categories: Akty prawne|

Nie mogąc doczekać się publikacji przepisów europejskiej umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR 2015 r. wystąpiliśmy do Pani Minister Marii Wasiak z pismem w tej sprawie.  2015-06-24_Pismo_S-DGSA_w_sprawie_braku_publikacji_Umowy_ADR

2406, 2015

Opinia Stowarzyszenia DGSA w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu

24 czerwca, 2015|Categories: Akty prawne|

W związku z projektem rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR Stowarzyszenie DGSA przygotowało kolejną opinię do projektu.  2015-06-24_Opinia_w_sprawie_swiadectwa_dopuszczenia_pojazdu_ADR

2406, 2015

Opinia do projektu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych przeznaczonych do przechowywania środków bojowych

24 czerwca, 2015|Categories: Akty prawne|

W związku z projektem z dnia ....... 2015 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych przeznaczonych do przechowywania środków bojowych, Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych - DGSA przedstawia uwagi do ww. projektu  2015-06-24_Opinia_SDGSA_w_sprawie_projektu_rozporzadzenia_MON_w_sprawie_warunkow_technicznych  Projekt_rozporzadzenia_Ministra_Obrony_Narodowej_w_sprawie_warunkow_technicznych...

1206, 2015

Weryfikacja pytań na egzamin dla kierowców ADR

12 czerwca, 2015|Categories: Spotkania|

8-12 czerwca 2015 r. oraz 18-22 maja 2015 r. odbyły się 2 spotkania poświęcone weryfikacji pytań egzaminacyjnych dla kierowców ADR, w którym uczestniczyli przedstawiciele Naszego Stowarzyszenia. Pomimo intensywnych prac od godzin porannych do późnych godzin wieczornych, okazało się, że nie jest możliwym przy jednej sesji zweryfikowanie całej bazy pytań.

505, 2015

Udział przedstawiciela S-DGSA w spotkaniu EASA w Krakowie

5 maja, 2015|Categories: Spotkania|

W dniach 4 -5 maja 2015 r tym razem w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie EASA. 3 grupy robocze kontynuują prace nad analizą przepisów Umowy ADR w odniesieniu do ich stosowania w poszczególnych krajach. I grupa robocza: Roczne sprawozdanie (1.8.3.3) i raport powypadkowy (1.8.3.6); II grupa robocza: Egzaminy DGSA (1.8.3.12); III grupa robocza: Obowiązki nadawcy, wyłączenie LQ[1], szkolenie 1.3 (1.8.3.1, 1.8.3.2(a), 1.3.2.5).

1604, 2015

Odpowiedź do TDT dotycząca współpracy podczas weryfikacji bazy pytań ADR kierowców

16 kwietnia, 2015|Categories: Akty prawne|

Oprócz propozycji osób - przedstawicieli naszego stowarzyszeni, które mogą wziąć udział w pracach nad weryfikacją i aktualizacją bazy pytań zgłosiliśmy sprzeciw wobec zaproponowanego ograniczenia dostępu osobom, "(.) które prowadzą szkolenia lub organizują kursy dla kierowców ADR" do prac ww. zespołu. Zarzut taki i wymaganie padł ze strony Stowarzyszenia ETOS, który twierdzi, że "osoby, które są autorami podręczników oraz wykładowcami na kursach dla kierowców" będąc jednocześnie członkami ww. zespołu, będą czerpały [...]

2412, 2014

Opinia Stowarzyszenia DGSA dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwo i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego postepowania z odpadami weterynaryjnymi – cd.

24 grudnia, 2014|Categories: Akty prawne|

Otrzymaliśmy dosyć kontrowersyjną odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na opinię S-DGSA w sprawie powyższego projektu rozporządzenia Według MRiRW - Umowa ADR ma charakter pomocniczy i nie stanowi źródła prawa. W odpowiedzi zmuszeni byliśmy poinstruować pracowników MRIRW o istniejącym systemie źródeł prawa i ich hierarchii w naszym kraju. Otrzymaliśmy koleją odpowiedź będącą sprostowaniem wcześniejszego stanowiska MRiRW. Wyjaśniono w nim na podstawie jakich przepisów odbywa się transport towarów niebezpiecznych w [...]

812, 2014

Seminarium Szkoleniowe nt. „Magazynowania towarów niebezpiecznych”

8 grudnia, 2014|Categories: Spotkania|

Dnia 8 grudnia 2014 r. w Warszawie odbyło się seminarium dotyczące magazynowania towarów niebezpiecznych. Podczas szkolenia omówiony został system regulacji prawnych, który tworzy ramy dla działalności przedsiębiorstw oraz wymagania i obowiązki związane z prowadzeniem bezpiecznej gospodarki magazynowej materiałów niebezpiecznych. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość w warsztatach praktycznych zastosować nabytą podczas szkolenia wiedzę.

2811, 2014

Weryfikacja pytań na egzamin dla doradców RID

28 listopada, 2014|Categories: Spotkania|

W dniach 24 - 28 listopada 2014 r. odbyło się trzecie spotkanie poświęcone weryfikacji pytań egzaminacyjnych dla doradców i kandydatów na doradców RID. W pracach zespołu wzięli udział przedstawiciele Transportowego Dozoru Technicznego, Urzędu Transportu Kolejowego, Stowarzyszenie Doradców ds. Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych Koleją i oczywiście Stowarzyszenia DGSA. Prace skupiały się na pytaniach dotyczących przewozu kolejowego - części specjalistycznej. W trakcie spotkania zweryfikowano bazę pytań. Każde pytanie zostało zaklasyfikowane ze względu [...]

Infolinia Ekspertów

ADR, RID, IATA, GHS/CLP dla członków Stowarzyszenia DGSA
CZYNNA KAŻDY PONIEDZIAŁEK
12.00-14.00

Maria Nicopulos (ADR, IATA DGR, IMDG, RID)
+48 602 399 049

Norbert Świderek (ADR, klasa 1, cystern, kursy dla kierowców, RID)
+48 603 232 256

Mirosław Kłosiński (ADR, klasa 1, cysterny, RID, szkolenia kierowców i innych uczestników
przewozu; urządzenia NO – użytkowanie, szkolenia i organizacja egzaminu TDT)
+48 601 760 731

Małgorzata Wieleba-Walicka (analiza prawna, postępowanie administracyjne, odwołania)
+48 605 595 019

Bożena Konarska (ADR, IMDG)
+48 602 318 248

Anna Łuczak (ADR, GHS/CLP )
+48 48 696-459-037

Monika Malicka (ADR, odpady)
+48 602264499

Grzegorz Jurczyk (ADR, klasa 1, 7, RID, wymagania konstrukcyjne pojazdów)
+48 500 195 352

Przejdź do góry