Aktualności2018-08-08T13:20:23+02:00
2503, 2024

Warsztaty w dniu 12.04.2024 oraz Walne Zebranie Członków w dniu 13.04.2024

25 marca, 2024|Categories: Spotkania|

Szanowni  Państwo! Koleżanki i Koledzy, W imieniu Zarządu S-DGSA zapraszam  na organizowane  Warsztaty  Szkoleniowe ADR, (1-dniowe), które odbędą się  w dniu 12 kwietnia 2024 roku  w Hotelu Grodzisko *** Tematy przewodnie: Procedury dotyczące akumulatorów litowo-jonowych – wadliwych, używanych oraz nowych. Weryfikacja, pakowanie, nadanie, dokumentacja. Akumulatory pryzmatyczne i sodowo-jonowe. Transport kolejowy wobec zagrożeń terrorystycznych i dywersyjnych. Zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi związane z funkcjonowaniem obiektów zwiększonego i dużego ryzyka. - współczesny [...]

2103, 2024

Spotkanie Zespołu doradczego ds. przewozu towarów niebezpiecznych w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie.

21 marca, 2024|Categories: Spotkania|

W dniu 21 marca 2024r., w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie, odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu doradczego ds. przewozu towarów niebezpiecznych przy Ministrze Infrastruktury, w nowej, zmienionej formule, określonej Zarządzeniem nr 31 Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2023r. (Dz. Urz. MI z dnia 4 stycznia 2024r., poz. 1). W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zarządu S-DGSA stacjonarnie - Pan Rafał Buchcar i Pan Mirosław Kłosiński, a zdalnie Pani Małgorzata Wieleba-Walicka. [...]

1909, 2023

Przewóz towarów niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP

19 września, 2023|Categories: Spotkania|

Już po raz czwarty Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk zaprosiło nas na konferencję nt. Bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP. Spotkanie odbyło się w Piszu w dniach 19-21 września 2023 r, a tematem przewodnim IX Konferencji był stan bezpieczeństwa oraz realizacja przewozu towarów niebezpiecznych w resorcie obrony narodowej w latach 2022/2023. Omawiane zagadnienia dotyczyły m.in.: - Zarządzania bezpieczeństwem przewozu towarów niebezpiecznych dużego ryzyka [...]

1709, 2023

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

17 września, 2023|Categories: Akty prawne|

Odpowiadając na pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, nasze stowarzyszenie przedstawiło stanowisko do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Zgłoszone uwagi dotyczyły spraw, mających na celu doprecyzowanie warunków egzaminowania, w szczególności warunków zaliczenia opisowego zadania praktycznego oraz postulatów na przyszłość, związanych z ewentualną automatyzacją oceniania w procesie egzaminowania doradców. Pismo z uwagami znajdziecie Państwo poniżej. Pismo uwagi do rozporządzenia.

1508, 2023

XXI Seminarium „Warsztaty Szkoleniowe ADR dla Doradców”

15 sierpnia, 2023|Categories: Spotkania, Uncategorized|

Koleżanki i Koledzy, Szanowni  Państwo! W imieniu Zarządu S-DGSA zapraszam  na organizowane  Warsztaty  Szkoleniowe ADR, (1-dniowe), które odbędą się  w dniu 06 października 2023 roku  w Błoniu. Tematy przewodnie: Egzamin  na doradcę DGSA w 2023-2024 roku czyli na co zwrócić uwagę  przygotowując się do egzaminu . Ćwiczenia, analiza wprowadzonych zmian przy rozwiązywaniu przykładowych pytań egzaminacyjnych. Karta Charakterystyki w praktyce. Wyjaśnienie  informacji zawartych  w szczególności sekcji 7, 9, 12, 14  istotnych [...]

1804, 2023

OPINIA w sprawie odpadów z placówek medycznych.

18 kwietnia, 2023|Categories: Artykuły, Opinie|

Opinia w sprawie odpadów z placówek medycznych Działając w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych, przedstawiamy nasze stanowisko dotyczące odpadów medycznych: Odpady medyczne lub kliniczne: zawierające materiały zakaźne kategorii A, zgodnie z 2.2.62.1.11 (a) ADR, powinny być zaliczone odpowiednio do UN 2814, UN 2900 albo UN 3549; zawierające materiały zakaźne Kategorii B, zgodnie z 2.2.62.1.11 (b) ADR, powinny być zaliczone do UN 3291; mogą być zwolnione w całości z [...]

1704, 2023

15 SPOTKANIE IASA – ONLINE

17 kwietnia, 2023|Categories: Spotkania|

Realizując powzięte założenia IASA organizuje dwa spotkania dla swoich członków każdego roku. W pierwszej połowie roku jest to spotkanie online, w drugiej połowie roku spotkanie w tradycyjnej formule – stacjonarne w jednym z krajów członkowskich. XV spotkanie online Stowarzyszenia IASA odbyło się w 17 kwietnia 2023 r. W spotkaniu uczestniczyło 18 przedstawicieli z 21 krajowych stowarzyszeń reprezentujących 20 państw: Belgię, Szwajcarię, Holandię, Hiszpanię, Czechy, Niemcy, Danię, Finlandię, Francję, Węgry, Irlandię, [...]

404, 2023

Seminarium Szkoleniowe ADR dla Doradców Częstochowa 20-21.04.2023r.

4 kwietnia, 2023|Categories: Spotkania|

Koleżanki i Koledzy, Szanowni  Państwo! W imieniu Zarządu S-DGSA zapraszam  na organizowane  Seminarium Szkoleniowe ADR, które odbędzie się  w dniach 20-21 kwietnia 2023 roku  w Częstochowie. Bazą wykładową będzie stanowiła sala konferencyjna w Hotelu SCOUT, a pokazy i ćwiczenia  przy współudziale Centralnej Szkoły  Straży Pożarnej oraz firm transportowych zaplanowano na  terenie CS PSP ul. Sabinowska 62/64 w Częstochowie. Poniżej znajdziecie Państwo: Program Seminarium ADR Program_Seminarium_20-21.04.2023 Kartę zgłoszenia ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SEMINARIUM [...]

911, 2022

Warsztaty Szkoleniowe dla Doradców ADR Wrocław, 09.11.2022r.

9 listopada, 2022|Categories: Spotkania|

W dniu 09.11.2022r we Wrocławiu . odbyły się, Warsztaty szkoleniowe  poświęcone odpowiedzialności Doradcy ADR  związanej z przewozem towarów niebezpiecznych i wszystkiemu, co z tym przewozem jest związane. Organizatorami  Warsztatów było  Stowarzyszenie DGSA.  W przeddzień  warsztatów można było skorzystać ze wspólnego wyjazdu dla chętnych  na targi Towarów niebezpiecznych które odbywały się w Lipsku w Niemczech  [„GGS –Trade Fair Dangerous Goods / Hazardous Substances ] gdzie prezentowano między innymi   różne rozwiązania związane [...]

1010, 2022

14 SPOTKANIE IASA – STAMBUŁ, TURCJA

10 października, 2022|Categories: Spotkania|

Po raz pierwszy od 3 lat spotkanie Stowarzyszenia IASA odbyło się w tradycyjny, stacjonarny sposób, – tym razem w Stambule w Turcji. Organizatorem spotkania było tureckie stowarzyszenie doradców - TMGDK-DER, a uczestniczyło w nim 19 przedstawicieli z 12 krajowych stowarzyszeń reprezentujących 12 państw: Belgię, Danię, Francję, Węgry (online), Irlandię, Luksemburg, Norwegię, Polskę, Portugalię, Szwajcarię, Turcję i Wielką Brytanię. Streszczenie spotkania na stronie https://s-dgsa.pl/easa/#spotkania. Załączniki dostępne w strefie członka.

2309, 2022

Bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP

23 września, 2022|Categories: Spotkania|

Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk  po raz ósmy zorganizowało Konferencję Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP. Tym razem spotkanie odbyło się w Gdyni w dniach 20-22 września. Nasze stowarzyszenie reprezentowała P. Maria Nicopulos, która zaprezentowała „Zmiany w ADR 2023”.  Podczas konferencji omówiono stan bezpieczeństwa oraz realizację przewozu towarów niebezpiecznych w resorcie obrony narodowej w latach 2021 i 2022. Przedstawione zostały planowane zmiany w [...]

1606, 2022

Spotkanie  zespołu doradczego ds. przewozu towarów niebezpiecznych 16 czerwca 2022 r.

16 czerwca, 2022|Categories: Spotkania|

W dniu 14 czerwica 2022 r. w godz. 9:00 - 12:00, odbyło się posiedzenie Zespołu doradczego do spraw przewozu towarów niebezpiecznych zorganizowane online przez Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Transportu Drogowego (DTD), Departamentu Kolejnictwa (DTK) Ministerstwa Infrastruktury, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD), Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), Wojskowego Dozoru Technicznego (WDT), , Urzędów Marszałkowskich (UM), PKP Cargo S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe [...]

2805, 2022

Streszczenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Doradców do spraw Transportu Towarów Niebezpiecznych

28 maja, 2022|Categories: Spotkania|

STRESZCZENIE   Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Doradców do spraw Transportu Towarów Niebezpiecznych – DGSA, które odbyło się w Zielonej Górze w dniu 28maja 2022 r.   Trzeci dzień organizowanego Seminarium  szkoleniowego  ADR  był przewidziany na  Walne Zgromadzenie  Członków Stowarzyszenia doradców do spraw transportu towarów niebezpiecznych . W wyznaczonym terminie stawiło się na godzinę 9:00  35 członków naszego Stowarzyszenia.   WZC Stowarzyszenia DGSA otworzył Prezes Zarządu Stowarzyszenia DGSA – Norbert Świderek [...]

2705, 2022

Seminarium ADR Zielona Góra,  26-27.05.2022

27 maja, 2022|Categories: Spotkania|

Seminarium ADR Zielona Góra,  26-27.05.2022 W  dniach  26-27 maja br. odbyło się Seminarium szkoleniowe poświęcone XX-leciu działalności  Stowarzyszenia S-DGSA. Zajęcia rozpoczęto uroczystym przestawieniem historii doradców ds. przewozu towarów niebezpiecznych, historii Umowy ADR i publikacji z nią związanych oraz historii Stowarzyszenia. Wręczono także medale oraz podziękowania dla osób zaangażowanych w rozwój tematyki transportu towarów niebezpiecznych w Polsce. Następnie, w części merytorycznej odbyły się krótkie wystąpienia, do których materiały (prezentacje) umieszczone zostały [...]

1210, 2021

Opinia Stowarzyszenia w sprawie szkoleń online

12 października, 2021|Categories: Opinie|

Przedłużający się okres zagrożenia epidemicznego a jednocześnie obowiązek przeszkolenia pracowników wykonujących czynności z towarami niebezpiecznymi, czy też konieczność przedłużenia świadectw przeszkolenia doradców oraz zaświadczeń ADR kierowców, zwiększyły zainteresowanie możliwościami szkoleniowymi z wykorzystaniem Internetu i platform szkoleniowych online. Stowarzyszenie S-DGSA przygotowało swoją opinię w tym zakresie. 2021.10.12 Opinia S-DGSA w sprawie szkoleń online.    

2309, 2021

Z wizytą u wojaków po raz trzeci

23 września, 2021|Categories: Spotkania|

W dniach 21-23 września 2021 r. odbywała się w  Opolu VII Konferencja Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP. Stowarzyszenie IASA oraz jednocześnie S-DGSA reprezentowała P. Maria Nicopulos, która przygotowała prezentację nt. Zmian ADR 2021. Organizatorem konferencji było Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk. Uczestnikami byli doradcy DGSA będący pracownikami wojskowi lub cywilnymi. Celem konferencji było doskonalenie wiedzy i umiejętności osób odpowiedzialnych za kształtowanie systemu bezpieczeństwa [...]

1409, 2021

Spotkanie Zespołu Doradczego ds. Towarów Niebezpiecznych

14 września, 2021|Categories: Spotkania|

Dnia 14 września br. w godz. 10:00 - 12:30, w formule zdalnej, odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu doradczego ds. przewozu towarów niebezpiecznych. Gospodarzem posiedzenia był Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie (DTD). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: ministerstw, w tym Ministerstwa Infrastruktury (MI) i Ministerstwa Zdrowia (MZ) jednostek badawczych, w tym Instytutu Przemysłu Organicznego (IPO), instytucji dozorowych, w tym Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) i Wojskowego Dozoru Technicznego, jednostek kontrolnych, w [...]

1505, 2021

Seminarium ADR poświęcone zmianom w Umowie ADR 2021

15 maja, 2021|Categories: Spotkania|

Po Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia dnia 15 maja br. odbyło się 4 godzinne seminarium szkoleniowe poświęcone zmianom w Umowie ADR 2021. W ramach szkolenia przedstawiono 4 prezentacje dotyczące: zmian ADR 2021 (Maria Nicopulos), zmian w wydaniu polskim ADR 2021 (Norbert Świderek), naruszeń w transporcie drogowym oraz utraty dobrej reputacji (Małgorzata Wieleba-Walicka) oraz problemów związanym z przewozem baterii litowych (Anna Witkowska, Mirosław Kłosiński, Katarzyna Grela). Prezentacje zostały umieszczone w STREFIE CZŁONKA.

3103, 2021

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

31 marca, 2021|Categories: Akty prawne|

Odpowiadając na pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, nasze stowarzyszenie przedstawiło stanowisko do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Zgłoszone uwagi dotyczyły spraw formalnych, związanych z dostosowaniem wzoru świadectwa do przepisów dotyczących dokumentów publicznych oraz spraw na przyszłość, związanych z ewentualnym stosowaniem świadectwa w formie dokumentu elektronicznego lub pobierania danych o osobach posiadających świadectwo ze specjalnej, elektronicznej bazy danych. Uwagi [...]

3103, 2021

Obowiązek wyznaczenia doradcy dla przedsiębiorcy korzystającego z wyłączeń

31 marca, 2021|Categories: Spotkania|

Na początku tego roku spływały do nas sygnały związane z problemami interpretacyjnymi przepisów dotyczących obowiązku wyznaczenia doradcy DGSA (przez przedsiębiorców korzystających z wyłączenia 1.1.3.6 ) oraz konieczności/braku konieczności złożenia przez nich rocznego sprawozdania z działalności. Wysłaliśmy zapytanie dotyczące tego zagadnienia do Ministerstwa Infrastruktury, które zorganizowało dnia 16 marca br. spotkanie zespołu doradczego ds. przewozu towarów niebezpiecznych, otrzymaliśmy również interpretację przepisów przygotowaną przez Transportowy Dozór Techniczny. Transportowy Dozór Techniczny potwierdził prawidłowość [...]

3103, 2021

Obowiązek wyznaczenia doradcy dla przedsiębiorcy korzystającego z wyłączeń

31 marca, 2021|Categories: Akty prawne|

Na początku tego roku spływały do nas sygnały związane z problemami interpretacyjnymi przepisów dotyczących obowiązku wyznaczenia doradcy DGSA (przez przedsiębiorców korzystających z wyłączenia 1.1.3.6 ) oraz konieczności/braku konieczności złożenia przez nich rocznego sprawozdania z działalności. Wysłaliśmy zapytanie dotyczące tego zagadnienia do Ministerstwa Infrastruktury, które zorganizowało dnia 16 marca br. spotkanie zespołu doradczego ds. przewozu towarów niebezpiecznych, otrzymaliśmy również interpretację przepisów przygotowaną przez Transportowy Dozór Techniczny. Transportowy Dozór Techniczny potwierdził prawidłowość stosowanej [...]

1603, 2021

Spotkanie Zespołu Doradczego ds. Towarów Niebezpiecznych

16 marca, 2021|Categories: Spotkania|

W dniu 16 marca 2021 r. w godz. 11:00 - 13:00, odbyło się posiedzenie Zespołu doradczego do spraw przewozu towarów niebezpiecznych zorganizowane online przez Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Transportu Drogowego (DTD), Departamentu Kolejnictwa (DTK) Ministerstwa Infrastruktury, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD), Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych (S-DGSA), Europejskiego   Stowarzyszenia Doradców ADR (ESD ADR). Posiedzenie zostało spowodowane [...]

402, 2019

Projekt RMI w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli

4 lutego, 2019|Categories: Akty prawne|

W odpowiedzi na pismo Podsekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury dotyczącego konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli Stowarzyszenie S-DGSA przygotowało propozycje zmian do wyżej wymienionego projektu.  Uwagi SDGSA dotyczaca RMI w sprawie listy kontrolnej  Pismo konsultacje publiczne  Dokument 375610

2910, 2018

17 października 2018 r. – Spotkanie Zespołu Doradczego ds. Towarów Niebezpiecznych

29 października, 2018|Categories: Spotkania|

17 października 2018 r. Spotkanie Zespołu Doradczego ds. Towarów Niebezpiecznych W Ministerstwie Infrastruktury odbyło się siódme w 2018 roku spotkanie Zespołu Doradczego ds. Towarów Niebezpiecznych. Informacją ze spotkania Zespołu dostępna w „STREFIE CZŁONKA”.

2410, 2018

27-28 września 2018 – XIX Seminarium S-DGSA

24 października, 2018|Categories: Spotkania|

XIX Seminarium S-DGSA W dniach 27 -28.09.2018 roku w Łodzi po raz osiemnasty S-DGSA zorganizowało spotkanie poświęcone towarom niebezpiecznym. Tym razem główna tematyka spotkania dotyczyła ZMIAN w przepisach ADR, IMDG, IATA oraz prawidłowego mocowania ładunku. W załączeniu streszczenie spotkania.  XIX_seminarium_DGSA_27-28.10.2018_Lodz-streszczenie

207, 2018

Uwagi dotyczące informacji wymaganych przepisem 5.4.1 Umowy ADR

2 lipca, 2018|Categories: Akty prawne|

W ramach konsultacji społecznych prowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury dotyczących projektu "Wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie elektronicznych informacji dotyczących transportu towarowego COM (2018) 279" przygotowaliśmy uwagi dotyczące informacji wymaganych przepisem 5.4.1 Umowy ADR.  2018-07-02_Uwagi_do_wniosku_w_sprawie_elektronicznych_informacji SDGSA.pdf  2018-07-02_COM_2018_279_PL_ACTE_f.docx  2018-07-02_COM_2018_279_PL_ACTE2_f.docx

2804, 2018

Projekt rozporządzenia w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

28 kwietnia, 2018|Categories: Uncategorized|

W związku z procesem konsultacji społecznych projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, przed skierowaniem do uzgodnień międzyresortowych, przygotowaliśmy i przesłaliśmy do Ministra Infrastruktury opinię Stowarzyszenia w tym zakresie.  2018-04-28-opinia_SDGSA_ws_prowadzenia_kursow.pdf  2018-04-28-projekt_rozporzadzenie-uwagi_S-DGSA.pdf  2018-04-28-projekt_załacznik_nr_1-uwagi_S-DGSA.pdf

2804, 2018

Uwagi i propozycje zmian do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

28 kwietnia, 2018|Categories: Akty prawne|

Mając na uwadze zadania określone w zarządzeniu dotyczącym powołania Zespołu doradczego, przedstawiciel Departamentu Transportu Kolejowego zaproponował, aby uzgodnić sposób pracy nad zmianami do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Poproszono, aby zainteresowani przedstawili swoje propozycje i uwagi zmian do przepisów.

802, 2018

Petycja S-DGSA w sprawie zmiany przepisów projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu przewozu ładunku.

8 lutego, 2018|Categories: Akty prawne|

Minister Infrastruktury wdrażając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii przygotował projekt rozporządzenie w sprawie sposobu przewozu ładunku. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do przewozów towarów niebezpiecznych co jest sprzeczne z zakresem Dyrektywy. Wymagania mocowania dotyczą wszystkich towarów a w szczególności powinny dotyczyć towarów niebezpiecznych. Wyłączenie ich z rozporządzenia [...]

1212, 2017

Wizyta delegacji ukraińskiej w Stowarzyszeniu SDGSA.

12 grudnia, 2017|Categories: Spotkania|

W ramach projekt współpracy bliźniaczej nr UA/50 tzw. twinning realizowanym przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego w konsorcjum z Partnerem wiodącym Ministerstwem Królestwa Hiszpanii właściwym do spraw transportu oraz Ministerstwem Republiki Francji właściwym do spraw przewozu towarów niebezpiecznych delegacja przedstawicieli ukraińskiego Ministerstwo Infrastruktury odwiedziła Stowarzyszenie DGSA w Błoniu. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa multimodalnego przewozu towarów niebezpiecznych na Ukrainie.

412, 2017

Stanowisko SDGSA w odniesieniu do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

4 grudnia, 2017|Categories: Akty prawne|

Przekazaliśmy do MIiB nasze stanowisko w odniesieniu projektu ww. Rozporządzenia. 2017-12-04 Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów (docx) 2017-12-04 Opinia ws. prowadzenia kursów (pdf)    

1411, 2017

Konferencja BTE w Budapeszcie

14 listopada, 2017|Categories: Spotkania|

Udział przedstawiciela zarządu S-DGSA w konferencji węgierskiego stowarzyszenia doradców DGSA (BTE). Prezes naszego Stowarzyszenia P. Maria Nicopulos na zaproszenie węgierskiego stowarzyszenia doradców DGSA wystąpiła podczas corocznej konferencji członków stowarzyszenia BTE. Podczas 3 prezentacji zaprezentowała ona: - działalności naszego stowarzyszenia doradców SDGSA, - omówiła zasady systemu monitorowania drogowego przewozu towarów oraz odpowiedzialność za naruszenie obowiązków z tym związanych wynikające z Ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o systemie monitorowaniu drogowego [...]

1406, 2017

Pismo do UTK i GITD – Prawidłowe nazwy przewozowe

14 czerwca, 2017|Categories: Akty prawne|

Informujemy, że Minister Infrastruktury i Budownictwa wystosował do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego i Głównego Inspektora Transportu Drogowego pismo dotyczące zasad stosowania prawidłowych nazw przewozowych. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra stosowanie prawidłowych nazw przewozowych wg ADR/RID 2015 na opakowaniach - w tym naczyniach do gazów, oraz w systemach informatycznych przeznaczonych do generowania dokumentów przewozowych, zainstalowanych przed opublikowaniem ADR/RID 2017 nie jest naruszeniem prawa i w związku z tym nie powinny być z [...]

1406, 2017

Wnioski o okres przejściowy w stosowaniu prawidłowych nazw przewozowych

14 czerwca, 2017|Categories: Akty prawne|

W związku z publikacją oświadczenia rządowego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (D.U. 2017, poz. 1119) Stowarzyszenie DGSA przesłało do Departamentu Transportu Drogowego i Kolejowego w MIiB wnioski o wprowadzenie okresów przejściowych w stosowaniu prawidłowych nazw przewozowych. 2017-06-14 - Pismo SDGSA [...]

506, 2017

Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR.

5 czerwca, 2017|Categories: Akty prawne|

W związku z procesem konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, przygotowaliśmy i przesłaliśmy do Ministra Infrastruktury i Budownictwa opinię Stowarzyszenia w tym zakresie.  2017-06-05-pismo_sdgsa_projekt_w_sprawie_swiadectwa_dopuszczenia.pdf  2017-06-05-projekt_w_sprawie_swiadectwa_dopuszczenia.pdf

2905, 2017

Opinia w sprawie projektu Ustawy Ministra Infrastruktury i Budownictwa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

29 maja, 2017|Categories: Akty prawne|

W związku z procesem konsultacji społecznych projektu ustawy Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia ... o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, przygotowaliśmy i przesłaliśmy do Ministra Infrastruktury i Budownictwa opinię Stowarzyszenia w tym zakresie. W projekcie uwzględnione zostało stanowisko stowarzyszenia SDGSA w sprawie uchylenie przepisu art. 13 ust. 2 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Mamy nadzieję, że na dalszym etapie prac legislacyjnych obecna propozycja usunięcia tego [...]

905, 2017

Spotkanie EASA – 8-9.05.2017 r. Saragossa, Hiszpania

9 maja, 2017|Categories: Spotkania|

Siódme spotkanie Stowarzyszenia EASA zorganizowane zostało przez trzy hiszpańskie regionalne stowarzyszenia ACCS/ACONSA/ACONSENA. Uczestniczyło w nim 23-trzech przedstawicieli z 16 krajowych stowarzyszeń z 15 państw: Belgii, Niemiec, Danii, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Grecji, Węgier, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Turcji, Wielkiej Brytanii. Więcej o spotkaniu

2504, 2017

Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu przewozu ładunku.

25 kwietnia, 2017|Categories: Akty prawne|

W związku z procesem konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu przewozu ładunku przygotowaliśmy i przesłaliśmy do Ministra Infrastruktury i Budownictwa opinię Stowarzyszenia w tym zakresie.  2017-04-25-pismo_sdgsa_projekt_w_sprawie_sposobu_przewozu_ladunku.pdf  2017-04-25-dokument284216.pdf

1204, 2017

Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15.03.2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

12 kwietnia, 2017|Categories: Akty prawne|

W związku z procesem konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15.03.2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, przygotowaliśmy i przesłaliśmy do Ministra Infrastruktury i Budownictwa opinię Stowarzyszenia w tym zakresie.  2017-04-12-pismo_sdgsa_projekt_rozporządzenia_w_sprawie_warunkow_technicznych.pdf  2017-04-12-dokument280810.pdf

2503, 2017

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

25 marca, 2017|Categories: Spotkania|

W dniu 25 marca br. odbyło się w Błoniu Walne Zebranie Członków, w trakcie którego podsumowano działalność Stowarzyszenia w roku 2016 Szczegóły znajdują się w Sprawozdaniu z pracy Zarządu oraz Streszczeniu Walnego Zebrania Członków.  Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2016 r.  Streszczenie Walnego Zebrania Członków

2403, 2017

Seminarium szkoleniowe „ADR 2017. Wymagania w zakresie monitorowania przewozu drogowego towarów”

24 marca, 2017|Categories: Spotkania|

W związku z nowelizacją Umowy ADR 2017 oraz licznymi zapytaniami naszych członków dotyczącymi nowych wymagań związanych z monitorowaniem przewozu drogowego towarów Zarząd Stowarzyszenia postanowił zorganizować jednodniowe seminarium szkoleniowego obejmujące oba te zagadnienia.  Seminarium DGSA 24.03.2017 r. Ołtarzew - streszczenie spotkania

711, 2016

Opinia w sprawie projektu ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

7 listopada, 2016|Categories: Akty prawne|

W związku z procesem konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, dotyczący m.in. zmiany w systemie badań technicznych pojazdów, przygotowaliśmy i przesłaliśmy do Ministra Infrastruktury i Budownictwa opinię Stowarzyszenia w tym zakresie.  2016-11-07_Projekt-ustawy-PORD.pdf  2016-11-07_pismo-sdgsa-nowelizacja-PRD.pdf

2710, 2016

Komentarz w sprawie rejestracji pojazdów kategorii N3 z systemem podwójnego zasilania (Diesel + LNG) do przewozu towarów niebezpiecznych

27 października, 2016|Categories: Akty prawne|

W związku z zapytaniem MIiB w sprawie rejestracji pojazdów kategorii N3 z systemem podwójnego zasilania (Diesel + LNG) do przewozu towarów niebezpiecznych przesłaliśmy komentarz S-DGSA w tym zakresie. W części 9 ADR 2017 - nowe podrozdziały 9.2.4.3 i 9.2.4.4 jednoznacznie dopuszczono, jako pojazd EX/II, EX/III i FL, pojazdy zasilane LNG/CNG oraz LPG pod warunkiem, że zbiornik paliwowy i pozostała instalacja zasilająca spełniają wymagania odpowiednio Regulaminów EKG nr 110 i 67. [...]

410, 2016

Spotkanie EASA – 3-4 października 2016 r. Rotterdam, Holandia

4 października, 2016|Categories: Spotkania|

Po raz szósty członkowie Stowarzyszenia EASA spotkali się w Rotterdamie. Uczestniczyło w nim 25-ciu przedstawicieli z 17 krajowych stowarzyszeń z 15 państw: Belgii, Czech, Niemiec, Danii, Hiszpanii, Francji, Grecji, Węgier, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Turcji, Wielkiej Brytanii. Więcej o spotkaniu.

909, 2016

XVI Seminarium S-DGSA – 8-9 września 2016

9 września, 2016|Categories: Spotkania|

W dniach 8 -9.09.2016 roku, w hotelu Campoverde w Łodzi po raz szesnasty S-DGSA zorganizowało spotkanie poświęcone towarom niebezpiecznym. Tym razem główna tematyka spotkania dotyczyła doboru opakowań oraz postępowania w razie uwolnienia się substancji niebezpiecznej z opakowania podczas załadunku/rozładunku. W załączeniu streszczenie spotkania.  2016-09-08-XVI_seminarium_DGSA_Lodz_streszczenie.pdf

1708, 2016

W dniu 22 lipca 2016 roku uchwalona została Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 1165), która wchodzi ona w życie 2 września 2016 roku.

17 sierpnia, 2016|Categories: Akty prawne|

Artykuł 13 Ustawy zmianę w Ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych i w art. 13 jest nowy ust. 2 o treści: "2. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany zamieścić, w wymaganych dokumentach, o których mowa w ustawie, oraz odpowiednio w ADR, RID lub ADN nazwę i adres podmiotu, którego własnością, w chwili przekazania osobie wykonującej przewóz towarów, jest towar niebezpieczny.". Powyższe oznacza, że dotychczas stosowane dokumenty należy uzupełnić o dodatkowe [...]

2007, 2016

ZARZĄDZENIE MIiB w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw przewozu towarów niebezpiecznych

20 lipca, 2016|Categories: Akty prawne|

Ukazało się ZARZĄDZENIE NR 31 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw przewozu towarów niebezpiecznych. Nasze Stowarzyszenie wymienione jest na liście instytucji współpracujących z Zespołem. Do zadań Zespołu należy: • ujednolicenie terminologii stosowanej w tłumaczeniach Umowy ADR • opracowanie propozycji zmian do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych • opracowywanie propozycji rozwiązań przyczyniających się do [...]

1005, 2016

Spotkanie EASA – 9-10 maja 2016 r. Bordeaux, Francja

10 maja, 2016|Categories: Spotkania|

Piąte spotkanie członków Stowarzyszenia EASA, odbyło się w Bordeaux. Uczestniczyło w nim 27 przedstawicieli z 17 krajowych stowarzyszeń z 16 państw: Belgii, Szwajcarii, Niemiec, Danii, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Grecji, Węgier, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Turcji, Wielkiej Brytanii i Turcji. więcej o spotkaniu >

103, 2016

Spotkanie w sprawie przewozu towarów niebezpiecznych w Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

1 marca, 2016|Categories: Spotkania|

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, w tym: organizatora - Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Transportowego Dozoru Technicznego, oraz przedstawiciele właściwych władz, w tym Instytutu Przemysłu Organicznego Urząd Transportu Kolejowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a także przedstawiciele stowarzyszeń doradców ADR: w tym S-DGSA, DBPK, ETOS i ESD ADR. Tematami spotkania były następujące sprawy 1. Omówienie projektu wzoru formularza listy kontrolnej w przewozie koleją towarów niebezpiecznych. 2. Omówienie dokumentów na wspólne [...]

412, 2015

Propozycje i uwagi S-DGSA do nowelizacji Rozporządzenia w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

4 grudnia, 2015|Categories: Akty prawne|

W związku z prowadzonymi pracami nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych Stowarzyszenie S-DGSA zgłasza do MIiR swoje uwagi oraz propozycje zapisów do rozporządzenia.  2015-12-04_Opinia_SDGSA_do_RMIR_w_sprawie_prowadzenia_kursow.pdf

2611, 2015

Stanowisko SDGSA w odniesieniu do dokumentów, które będą przedmiotem obrad Wspólnego posiedzenia RID/ADR/ADN (Genewa, 30 listopada 2015 r.)

26 listopada, 2015|Categories: Akty prawne|

Przekazaliśmy do MIR nasze stanowisko w odniesieniu do dokumentów - które będą przedmiotem dyskusji na najbliższym posiedzeniu Podkomitetu ds. przewozu towarów niebezpiecznych.  2015-11-26_JD_Instrukcja_Genewa-30-11-2015-konsultacje_SDGSA

1711, 2015

Spotkanie członków zarządu S-DGSA w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

17 listopada, 2015|Categories: Spotkania|

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprosiło przedstawicieli stowarzyszeń ADR i RID na spotkanie dotyczące dalszej współpracy tych organizacji z MIiR. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Transportowego Dozoru Technicznego oraz Instytutu Przemysłu Organicznego. W pierwszej kolejności przedstawiciele MIR poinformowali o rozpoczęciu prac nad zmianami w przepisach dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Tworzone są projekty trzech nowych rozporządzeń w sprawie Świadectwa dopuszczenia pojazdu Egzaminów dla kierowców Prowadzenia kursów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych [...]

1611, 2015

Stanowisko S-DGSA do przygotowanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego propozycji zmian w Umowie ADR 2017.

16 listopada, 2015|Categories: Akty prawne|

Otrzymaliśmy przygotowaną przez GITD propozycję zmian do Umowy ADR 2017-2019 r. Po otrzymaniu komentarzy i opinii naszych członków przygotowaliśmy uwagi naszego stowarzyszenia w tym zakresie. W większości popieramy stanowisko GITD w zakresie zmian, które mają służyć przejrzystości i jasności przepisów. Nie we wszystkich jednak zagadnieniach jesteśmy zgodni.  2015-11-16_Opinia_SDGSA_dotyczaca_propozycji_zmian_do_ADR_GITD  2015-11-16_GITD_ADR_amendments_proposal

2210, 2015

Udział i wystąpienie przedstawicieli S-DGSA na konferencji Euro Contrôle Route (ECR) na zaproszenie Głównego Inspektora Transportu Drogowego – 19-22 października 2015 r.

22 października, 2015|Categories: Spotkania|

Podczas konferencji mieliśmy okazję zaprezentować działalność naszego stowarzyszenia jak również problemy naszych klientów - uczestników przewozu związane z odmienną interpretacją przepisów ADR podczas kontroli drogowych w różnych europejskich państwach będących członkami ADR/RID/ADN. Euro Contrôle Route (ECR) to europejska organizacja zrzeszająca inspekcje transportu drogowego i służb kontrolnych współpracujących ze sobą w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach poprzez działania związane z przestrzeganiem obowiązujących przepisów. Organizacja założona została w 1999 roku i liczy [...]

1910, 2015

Umowy wielostronne – holenderskie propozycje

19 października, 2015|Categories: Akty prawne|

MIIR wystąpiło z prośbą o stanowisko naszego stowarzyszenia w sprawie umów wielostronnych przygotowanych przez Holandię. Propozycje umów dotyczą następujących tematów: 1. Przewozu zarażonych zwierząt na warunkach ustalonych przez właściwą władzę kraju pochodzenia, tranzytu, przeznaczenia. 2. Przewozu UN 1873, zgodnie z instrukcją P502 z dopuszczeniem stosowania opakowań z tworzyw sztucznych (jako opakowania wewnętrznego dla opakowań kombinowanych). 3. Przewozu UN 3257 i UN 3258 z całkowitym zwolnieniem z ADR dla specjalistycznych pojazdów [...]

610, 2015

EASA – Udział przedstawiciela S-DGSA w spotkaniu EASA 5-6 października 2015 r. Praga, Republika Czeska

6 października, 2015|Categories: Spotkania|

W kolejnym czwartym już spotkaniu Stowarzyszenia EASA, które odbyło się w Czechach uczestniczyło 28 przedstawicieli z 19 krajowych stowarzyszeń: Belgii, Szwajcarii, Republiki Czeskiej, Danii, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Węgier, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Polski, Turcji, Wielkiej Brytanii. Więcej o spotkaniu >>

110, 2015

Opinia w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

1 października, 2015|Categories: Akty prawne|

Przygotowaliśmy opinię do projektu Rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. Analiza treści proponowanych przepisów i wynikających z nich norm prawnych, pozwala stwierdzić, że celem projektu nie są treści wskazane w jego uzasadnieniu, ale celem tym jest ułatwienie pracy pracownikom urzędów marszałkowskich oraz innym osobom związanym z administracją publiczną, wykonującym czynności związane z egzaminowaniem kierowców. Z [...]

409, 2015

Umowa wielostronna w sprawie przewozu węgla

4 września, 2015|Categories: Akty prawne|

MIIR wystąpiło z prośbą o stanowisko naszego stowarzyszenia w sprawie niemieckiej propozycji umowy wielostronnej dotyczącej przewozu węgla. Propozycja niemiecka została opracowana na podstawie umowy wielostronnej M 282 dotyczącej przewozu UN 1361 węgiel, grupa pakowania III oraz UN 3088 materiał samonagrzewający się stały, organiczny, i.n.o., grupa pakowania III. W załączeniu nasze stanowisko oraz niemiecka propozycja umowy wielostronnej.  2015-09-04-odpowiedz-S-DGSA-przewoz-wegla.pdf  Draft_MXX_coal_in_lumps_no_coal_dust.doc

2808, 2015

Weryfikacja pytań na egzamin dla kierowców ADR

28 sierpnia, 2015|Categories: Akty prawne|

W dniach 27-28 sierpnia odbyło się ostatnie spotkanie organizowane przez Transportowy Dozór Techniczny w sprawie aktualizacji i poprawy bazy pytań dla kierowców ADR. W czasie trzech sesji spotkań (5dni+5dni+2dni) zespół złożony z przedstawicieli Transportowego Dozoru Technicznego, Inspekcji Transportu Drogowego, Państwowej Agencji Atomistyki oraz przedstawicieli naszego Stowarzyszenia DGSA przejrzał i zweryfikował pytania i odpowiedzi testów egzaminacyjnych dla kierowców (zgodnie z 8.2.2 ADR) w zakresie: 1. kursu podstawowego; 2. przewozu w cysternach; [...]

2708, 2015

Stanowisko SDGSA w odniesieniu do dokumentów, które będą przedmiotem obrad Wspólnego posiedzenia RID/ADR/ADN (Genewa, 15-25 września 2015 r.)

27 sierpnia, 2015|Categories: Akty prawne|

Przekazaliśmy do MIR nasze stanowisko w odniesieniu do dokumentów - zmian, propozycji RID/ADR/ADR, które dostępne są na stronie EKG ONZ: (http://www.unece.org/trans/main/dgdb/ac1/ac12015.html). Dziękujemy członkom za przesłanie swoich uwag, komentarzy i opinii.  2015-08-27_Stanowisko_S-DGSA_RIDADRADN_Joint_Meeting _15-25-09-2015_Geneva.pdf

2907, 2015

Opinia do projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

29 lipca, 2015|Categories: Akty prawne|

Przygotowaliśmy kolejną, bo już czwartą opinię do projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. W ostatnim projekcie uwzględniono nasz postulat dotyczący oznakowania pojazdów literą "A" w transporcie międzynarodowym. Odstąpiono od bezwzględnego zakazu transportu odpadów niebezpiecznych jednocześnie z odpadami innymi niż niebezpieczne. Zrezygnowano z oznakowania każdego pojemnika i worek z odpadami niebezpiecznymi. Poniżej ostatnia wersja projektu rozporządzenia i nasza opinia w [...]

2807, 2015

Umowa wielostronna M287 w sprawie przewozu niektórych odpadów zawierających towary niebezpieczne

28 lipca, 2015|Categories: Akty prawne|

MIIR poprosił nasze stowarzyszenie o opinię w sprawie przystąpienia Polski do Umowy wielostronnej M287 w sprawie przewozu niektórych odpadów zawierających towary niebezpieczne; Ponieważ Umowa M287 pozwala na stosowanie niecertyfikowanych, przeterminowanych opakowań do przewozu odpadów niebezpiecznych nasza opinia w tej sprawie jest negatywna.  2015-07-28_M287-odpowiedz_S-DGSA.pdf  2015-07-28_ADR_M287e.pdf

2406, 2015

Pismo S-DGSA do Minister Marii Wasiak w sprawie braku publikacji Umowy ADR 2015 r.

24 czerwca, 2015|Categories: Akty prawne|

Nie mogąc doczekać się publikacji przepisów europejskiej umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR 2015 r. wystąpiliśmy do Pani Minister Marii Wasiak z pismem w tej sprawie.  2015-06-24_Pismo_S-DGSA_w_sprawie_braku_publikacji_Umowy_ADR

2406, 2015

Opinia Stowarzyszenia DGSA w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu

24 czerwca, 2015|Categories: Akty prawne|

W związku z projektem rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR Stowarzyszenie DGSA przygotowało kolejną opinię do projektu.  2015-06-24_Opinia_w_sprawie_swiadectwa_dopuszczenia_pojazdu_ADR

2406, 2015

Opinia do projektu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych przeznaczonych do przechowywania środków bojowych

24 czerwca, 2015|Categories: Akty prawne|

W związku z projektem z dnia ....... 2015 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych przeznaczonych do przechowywania środków bojowych, Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych - DGSA przedstawia uwagi do ww. projektu  2015-06-24_Opinia_SDGSA_w_sprawie_projektu_rozporzadzenia_MON_w_sprawie_warunkow_technicznych  Projekt_rozporzadzenia_Ministra_Obrony_Narodowej_w_sprawie_warunkow_technicznych...

1206, 2015

Weryfikacja pytań na egzamin dla kierowców ADR

12 czerwca, 2015|Categories: Spotkania|

8-12 czerwca 2015 r. oraz 18-22 maja 2015 r. odbyły się 2 spotkania poświęcone weryfikacji pytań egzaminacyjnych dla kierowców ADR, w którym uczestniczyli przedstawiciele Naszego Stowarzyszenia. Pomimo intensywnych prac od godzin porannych do późnych godzin wieczornych, okazało się, że nie jest możliwym przy jednej sesji zweryfikowanie całej bazy pytań.

505, 2015

Udział przedstawiciela S-DGSA w spotkaniu EASA w Krakowie

5 maja, 2015|Categories: Spotkania|

W dniach 4 -5 maja 2015 r tym razem w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie EASA. 3 grupy robocze kontynuują prace nad analizą przepisów Umowy ADR w odniesieniu do ich stosowania w poszczególnych krajach. I grupa robocza: Roczne sprawozdanie (1.8.3.3) i raport powypadkowy (1.8.3.6); II grupa robocza: Egzaminy DGSA (1.8.3.12); III grupa robocza: Obowiązki nadawcy, wyłączenie LQ[1], szkolenie 1.3 (1.8.3.1, 1.8.3.2(a), 1.3.2.5).

1604, 2015

Odpowiedź do TDT dotycząca współpracy podczas weryfikacji bazy pytań ADR kierowców

16 kwietnia, 2015|Categories: Akty prawne|

Oprócz propozycji osób - przedstawicieli naszego stowarzyszeni, które mogą wziąć udział w pracach nad weryfikacją i aktualizacją bazy pytań zgłosiliśmy sprzeciw wobec zaproponowanego ograniczenia dostępu osobom, "(.) które prowadzą szkolenia lub organizują kursy dla kierowców ADR" do prac ww. zespołu. Zarzut taki i wymaganie padł ze strony Stowarzyszenia ETOS, który twierdzi, że "osoby, które są autorami podręczników oraz wykładowcami na kursach dla kierowców" będąc jednocześnie członkami ww. zespołu, będą czerpały [...]

2502, 2015

Propozycja zmiany zapisu art. 248 w ustawie Prawo ochrony środowiska

25 lutego, 2015|Categories: Akty prawne|

Trwają prace nad zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska. Jedna ze zmian dotyczy przewozu towarów niebezpiecznych. Obecny i proponowany zapis przepisu: art. 248 ust. 2a pkt. 2, powoduje, że magazyny przeładunkowe firm logistycznych podlegają pod obowiązki w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Zaproponowaliśmy zmianę tego zapisu.  2015-02-25-Opinia_SDGSA_w_sprawie_zmiany_POS

902, 2015

Opinia Stowarzyszenia DGSA dotycząca do Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

9 lutego, 2015|Categories: Akty prawne|

Przepisy projektowanego rozporządzenia nie uwzględniały wymagań Umowy ADR w zakresie klasyfikacji, pakowania, oznakowania i przewozu odpadów medycznych. W swojej opinii poinformowaliśmy Ministerstwo Zdrowia, że odpady medyczne są towarami niebezpiecznymi w transporcie drogowym a warunki postępowania z tymi odpadami w omawianym transporcie określa umowa ADR (oraz ewentualnie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r.).  2015-02-09_Opinia_do_RMZ_w_sprawie_transportu_odpadow_medycznych

1301, 2015

Wniosek o podjęcie prac legislacyjnych

13 stycznia, 2015|Categories: Akty prawne|

Obecnie obowiązujący wzór rocznego sprawozdania wywołuje w środowisku przedsiębiorców i doradców wiele kontrowersji związanych głównie z opisem sposobu jego wypełniania, dlatego Stowarzyszenie DGSA zwróciło się do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z wnioskiem o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu zmianę obecnie obowiązującego rozporządzenia MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego [...]

2412, 2014

Opinia Stowarzyszenia DGSA dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwo i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego postepowania z odpadami weterynaryjnymi – cd.

24 grudnia, 2014|Categories: Akty prawne|

Otrzymaliśmy dosyć kontrowersyjną odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na opinię S-DGSA w sprawie powyższego projektu rozporządzenia Według MRiRW - Umowa ADR ma charakter pomocniczy i nie stanowi źródła prawa. W odpowiedzi zmuszeni byliśmy poinstruować pracowników MRIRW o istniejącym systemie źródeł prawa i ich hierarchii w naszym kraju. Otrzymaliśmy koleją odpowiedź będącą sprostowaniem wcześniejszego stanowiska MRiRW. Wyjaśniono w nim na podstawie jakich przepisów odbywa się transport towarów niebezpiecznych w [...]

1912, 2014

Umowa wielostronna w sprawie przewozu węgla

19 grudnia, 2014|Categories: Akty prawne|

Dnia 19 grudnia 2014 r. Polska i Niemcy przystąpiły do umowy wielostronnej w sprawie przewozu węgla dla transportu drogowego. W odniesieniu do transportu drogowego po wejściu w życie umowy wielostronnej M282 możliwy będzie przewóz węgla spełniającego kryteria wymagające jego zaklasyfikowania do towarów niebezpiecznych (klasy 4.2, grupy pakowania III) bez stosowania przepisów ADR.  2014-12-19-Umowa-wielostronna-wegiel-M282-PL.PDF

812, 2014

Seminarium Szkoleniowe nt. „Magazynowania towarów niebezpiecznych”

8 grudnia, 2014|Categories: Spotkania|

Dnia 8 grudnia 2014 r. w Warszawie odbyło się seminarium dotyczące magazynowania towarów niebezpiecznych. Podczas szkolenia omówiony został system regulacji prawnych, który tworzy ramy dla działalności przedsiębiorstw oraz wymagania i obowiązki związane z prowadzeniem bezpiecznej gospodarki magazynowej materiałów niebezpiecznych. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość w warsztatach praktycznych zastosować nabytą podczas szkolenia wiedzę.

2811, 2014

Weryfikacja pytań na egzamin dla doradców RID

28 listopada, 2014|Categories: Spotkania|

W dniach 24 - 28 listopada 2014 r. odbyło się trzecie spotkanie poświęcone weryfikacji pytań egzaminacyjnych dla doradców i kandydatów na doradców RID. W pracach zespołu wzięli udział przedstawiciele Transportowego Dozoru Technicznego, Urzędu Transportu Kolejowego, Stowarzyszenie Doradców ds. Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych Koleją i oczywiście Stowarzyszenia DGSA. Prace skupiały się na pytaniach dotyczących przewozu kolejowego - części specjalistycznej. W trakcie spotkania zweryfikowano bazę pytań. Każde pytanie zostało zaklasyfikowane ze względu [...]

2310, 2014

Opinia Stowarzyszenia DGSA dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwo i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego postepowania z odpadami weterynaryjnymi.

23 października, 2014|Categories: Akty prawne|

Projekt Rozporządzenia nie uwzględnia w żadnym zakresie wymagań Umowy ADR w zakresie klasyfikacji, pakowania, oznakowania, przewozu klasy 6.2 (materiałów zakaźnych), czyli odpadów niebezpiecznych, weterynaryjnych. W nasze opinii do projektu staraliśmy się wskazać ustawodawcy, że wymagania Umowy ADR muszą być uwzględniane na każdym etapie postępowania z weterynaryjnymi odpadami niebezpiecznymi.  Opinia SDGSA w sprawie Rozporządzenia MRiRW w sprawie transportu odpadów weterynaryjnych

Przejdź do góry