Home2022-06-10T18:09:04+02:00

Witamy w naszym stowarzyszeniu

Doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Kierunki działań Stowarzyszenia DGSA

Stowarzyszenie organizuje seminaria i szkolenia na temat zmian i dalszych kierunków zmian w przepisach dotyczących transportu towarów niebezpiecznych, proponuje usługi swoich członków w firmach, opracowuje metodykę sporządzania raportów powypadkowych oraz sprawozdań rocznych. Określa zasady współpracy z organami, agendami oraz instytucjami rządowymi związanymi z transportem towarów niebezpiecznych, w tym z Inspektoratem Transportu Drogowego. Definiuje zasady świadczeń usług przez doradcę DGSA (zatrudnienie, wynagrodzenie). Promuje członków Stowarzyszenia DGSA na rynku szkoleń i usług. Interpretuje przepisy prawne. Organizuje zespół pomocy prawnej. Wypracowuje formuły ubezpieczenia zbiorowego od odpowiedzialności cywilnej członków Stowarzyszenia DGSA. Nawiązuje współpracę z organizacjami międzynarodowymi związanymi z transportem towarów niebezpiecznych. Opracowuje syntetyczne kompendium informacji „od produktu w magazynie do odbiorcy”. Organizuje wydawnictwa biuletynu oraz punkty konsultacyjne dla doradców DGSA. Powołuje grupy eksperckie, itd…

NASI PARTNERZY

Aktualności (komentarze, opinie, artykuły…)

członków Stowarzyszenia DGSA, dotyczące regulacji
w obszarze transportu towarów niebezpiecznych

Przejdź do góry