IASA Międzynarodowe Stowarzyszenie „Stowarzyszeń” doradców DGSA (skupiające krajowe stowarzyszenia doradców)

 

http://www.dgsa-iasa.org/

Stowarzyszenie S-DGSA jest od czerwca 2013 r. członkiem IASA.

IASA. ( International Dangerous Goods Safety Adviser Associations) Międzynarodowe Stowarzyszenie Stowarzyszeń Doradców ds. bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych powstało w 2009 r.
Jako organizacja pozarządowa ma na celu zrzeszenie stowarzyszeń krajowych wszystkich państw które są członkami Umowy ADR/RID/ADR.
IASA ma na celu reprezentowanie interesów doradców DGSA podczas posiedzeń wspólnych grupy roboczej ds. RIDADR/ADN WP15 w EKG ONZ WP15 – Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Planowane działania mają na celu poprawę przepisów na poziomie tworzenia Umowy ADR, ujednolicenie wymagań w zakresie Rozdziału 1.8.3 (egzaminowania doradców, rocznego sprawozdania).
Celem IASA jest m.in.
• wspieranie członków w ich pracy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych
• zapewnienie forum wymiany doświadczeń, poglądów i informacji
• nawiązanie skutecznej komunikacji pomiędzy stowarzyszeniami krajowymi

Ostatnie spotkania
0
Kraje
0
Stowarzyszenia
0
Członkowie

SPOTKANIA