O kontakt@tastrona.com.pl

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far kontakt@tastrona.com.pl has created 69 blog entries.

Seminarium ADR poświęcone zmianom w Umowie ADR 2021

2022-03-23T16:08:44+01:00

Po Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia dnia 15 maja br. odbyło się 4 godzinne seminarium szkoleniowe poświęcone zmianom w Umowie ADR 2021. W ramach szkolenia przedstawiono 4 prezentacje dotyczące: zmian ADR 2021 (Maria Nicopulos), zmian w wydaniu polskim ADR 2021 (Norbert Świderek), naruszeń w transporcie drogowym oraz utraty dobrej reputacji (Małgorzata Wieleba-Walicka) oraz problemów związanym z przewozem baterii litowych (Anna Witkowska, Mirosław Kłosiński, Katarzyna Grela). Prezentacje zostały umieszczone w STREFIE CZŁONKA.

Seminarium ADR poświęcone zmianom w Umowie ADR 20212022-03-23T16:08:44+01:00

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

2022-03-23T16:14:01+01:00

Odpowiadając na pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, nasze stowarzyszenie przedstawiło stanowisko do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Zgłoszone uwagi dotyczyły spraw formalnych, związanych z dostosowaniem wzoru świadectwa do przepisów dotyczących dokumentów publicznych oraz spraw na przyszłość, związanych z ewentualnym stosowaniem świadectwa w formie dokumentu elektronicznego lub pobierania danych o osobach posiadających świadectwo ze specjalnej, elektronicznej bazy danych. Uwagi do rozporządzenia świadectwa DGSA

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.2022-03-23T16:14:01+01:00

Obowiązek wyznaczenia doradcy dla przedsiębiorcy korzystającego z wyłączeń

2022-03-23T16:18:04+01:00

Na początku tego roku spływały do nas sygnały związane z problemami interpretacyjnymi przepisów dotyczących obowiązku wyznaczenia doradcy DGSA (przez przedsiębiorców korzystających z wyłączenia 1.1.3.6 ) oraz konieczności/braku konieczności złożenia przez nich rocznego sprawozdania z działalności. Wysłaliśmy zapytanie dotyczące tego zagadnienia do Ministerstwa Infrastruktury, które zorganizowało dnia 16 marca br. spotkanie zespołu doradczego ds. przewozu towarów niebezpiecznych, otrzymaliśmy również interpretację przepisów przygotowaną przez Transportowy Dozór Techniczny. Transportowy Dozór Techniczny potwierdził prawidłowość stosowanej w naszym stowarzyszeniu praktyki (oraz interpretacji przepisów), tj. wszyscy uczestnicy przewozu [...]

Obowiązek wyznaczenia doradcy dla przedsiębiorcy korzystającego z wyłączeń2022-03-23T16:18:04+01:00

Spotkanie Zespołu Doradczego ds. Towarów Niebezpiecznych

2022-03-23T16:10:01+01:00

W dniu 16 marca 2021 r. w godz. 11:00 - 13:00, odbyło się posiedzenie Zespołu doradczego do spraw przewozu towarów niebezpiecznych zorganizowane online przez Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Transportu Drogowego (DTD), Departamentu Kolejnictwa (DTK) Ministerstwa Infrastruktury, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD), Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych (S-DGSA), Europejskiego   Stowarzyszenia Doradców ADR (ESD ADR). Posiedzenie zostało spowodowane sygnałami wpływającymi do resortu infrastruktury oraz pismami ww. Stowarzyszeń, które świadczą [...]

Spotkanie Zespołu Doradczego ds. Towarów Niebezpiecznych2022-03-23T16:10:01+01:00

Projekt RMI w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli

2022-03-23T16:18:19+01:00

W odpowiedzi na pismo Podsekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury dotyczącego konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli Stowarzyszenie S-DGSA przygotowało propozycje zmian do wyżej wymienionego projektu.  Uwagi SDGSA dotyczaca RMI w sprawie listy kontrolnej  Pismo konsultacje publiczne  Dokument 375610

Projekt RMI w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli2022-03-23T16:18:19+01:00

16-17 Stycznia 2019 r. – Z wizytą u wojaków

2019-01-24T22:37:14+01:00

W dniach 16-17 stycznia 2019 r. odbywała się we Wrocławiu V Konferencja Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP. Stowarzyszenie S-DGSA reprezentował Prezes P. Norbert Świderek.  V Konferencja Bezpieczeństwa Przewozu TN w SZRP

16-17 Stycznia 2019 r. – Z wizytą u wojaków2019-01-24T22:37:14+01:00
Przejdź do góry