About Tomasz

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Tomasz has created 119 blog entries.

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

2020-06-28T13:26:12+02:00

W ramach konsultacji publicznych prowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury, dotyczących ww. projektu rozporządzenia, Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych – DGSA przygotowało swoje stanowisko, zawierające uwagi i propozycje zmian do planowanej nowelizacji przepisów. Projekt rozporządzenia Projekt rozporządzenia - Świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR 06.2020 Dla zainteresowanych, pełny proces legislacyjny dostępny jest na stronie internetowej: https://legislacja.gov.pl/projekt/12334201/katalog/12689956#12689956

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR2020-06-28T13:26:12+02:00

Przystąpienie do umów wielostronnych M 325, M 326 M 327.

2020-05-11T20:34:51+02:00

Na skutek decyzji Ministra Infrastruktury, Rzeczypospolita Polska podpisała umowy wielostronne: M 325 oraz M 327. M 324. https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/ Uprawnienia kierowców ADR i doradców ds. bezpieczeństwa, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 listopada 2020 r., zachowują ważność do 30 M 326 https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/2020/DziennikUrzedowypoz.19-sig.pdf. Możliwość przewozu wybranych gazów technicznych w naczyniach ciśnieniowych bez wymaganych badań okresowych do dnia 31 sierpnia 2020 M 327. https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/ Zgodnie z jej treścią wszystkie okresowe lub pośrednie badania cystern przenośnych i wieloelementowych kontenerów do gazu (MEGC), których [...]

Przystąpienie do umów wielostronnych M 325, M 326 M 327.2020-05-11T20:34:51+02:00

Zmiany w ustawie o dozorze technicznym (przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19)

2020-05-11T20:34:01+02:00

Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw 2020 r. Poz. 568 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/568) w art. 28. wprowadziła zmianę do Ustawy o dozorze technicznym. Art. 28. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667) po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6a w brzmieniu: „Rozdział 6a Przepisy epizodyczne Art. [...]

Zmiany w ustawie o dozorze technicznym (przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19)2020-05-11T20:34:01+02:00

Konferencja TDT „Przewozy Towarów Niebezpiecznych” – Warszawa

2020-05-11T20:23:38+02:00

Po raz kolejny Transportowy Dozór Techniczny zorganizował konferencję naukowo-techniczną „Przewozy Towarów Niebezpiecznych”. Tematyka poruszana na konferencji dotyczyła m.in. stanu prawnego i planowanych zmian w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, rozwoju rynku LNG w Polsce, awarii i wypadków z udziałem towarów niebezpiecznych. Stowarzyszenie S-DGSA reprezentowali: Norbert Świderek oraz Maria Nicopulos.

Konferencja TDT „Przewozy Towarów Niebezpiecznych” – Warszawa2020-05-11T20:23:38+02:00

Z wizytą u wojaków po raz drugi

2020-02-15T17:09:23+01:00

W dniach 22-23 stycznia 2020 r. odbywała się we Bydgoszczy VI Konferencja Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP. Stowarzyszenie EASA oraz jednocześnie S-DGSA reprezentowała P. Maria Nicopulos. Organizatorem konferencji było Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk. Uczestnikami konferencji byli przede wszystkim doradcy DGSA pracujący w WOGach, RBLogach i jednostkach liniowych – będący pracownikami wojskowi lub cywilnymi. Organizatorzy poprosili mnie o przedstawienie działań i kierunków rozwoju EASA – stowarzyszenia krajowych stowarzyszeń DGSA.

Z wizytą u wojaków po raz drugi2020-02-15T17:09:23+01:00

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych

2019-11-19T17:50:15+01:00

W ramach konsultacji publicznych prowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury, dotyczących ww. projektu rozporządzenia, Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych - DGSA przygotowało swoje stanowisko, zawierające uwagi i propozycje zmian do planowanej nowelizacji przepisów. 13-11-2019-pismo do MI-rozpTDTurządzeniatransportowe dokument423013

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych2019-11-19T17:50:15+01:00

Propozycja rozwiązań dotyczących nowelizacji rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

2019-11-04T18:34:16+01:00

Rozwiązania polegające na usprawnieniu procedury przedłużania ważności świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (np. dwa oryginały, wymaganie kopii przy przedłużaniu) należy uznać za pożądane, gdyż mogą one przyczynić się do likwidacji obecnych obciążeń administracyjnych, a tym samym przyspieszyć i znacznie uprościć obecną procedurę. Z uwagi na wielowątkowość i wieloaspektowość problemu przedłużania ważności omawianego świadectwa, w szczególności w kontekście badań wymaganych przed jego przedłużeniem oraz spraw zgłaszanych przez uczestników przewozu z tym związanych, proponujemy wspólna dyskusję z przedstawicielami właściwych władz, [...]

Propozycja rozwiązań dotyczących nowelizacji rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR2019-11-04T18:34:16+01:00

Infolinia Ekspertów

ADR, RID, IATA, GHS/CLP dla członków Stowarzyszenia DGSA
CZYNNA KAŻDY PONIEDZIAŁEK
12.00-14.00

Maria Nicopulos (ADR, IATA DGR, IMDG, RID)
+48 602 399 049

Norbert Świderek (ADR, klasa 1, cystern, kursy dla kierowców, RID)
+48 603 232 256

Mirosław Kłosiński (ADR, klasa 1, cysterny, RID, szkolenia kierowców i innych uczestników
przewozu; urządzenia NO – użytkowanie, szkolenia i organizacja egzaminu TDT)
+48 601 760 731

Małgorzata Wieleba-Walicka (analiza prawna, postępowanie administracyjne, odwołania)
+48 605 595 019

Bożena Konarska (ADR, IMDG)
+48 602 318 248

Anna Łuczak (ADR, GHS/CLP )
+48 48 696-459-037

Monika Malicka (ADR, odpady)
+48 602264499

Grzegorz Jurczyk (ADR, klasa 1, 7, RID, wymagania konstrukcyjne pojazdów)
+48 500 195 352