Odpowiadając na pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, nasze stowarzyszenie przedstawiło stanowisko do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Zgłoszone uwagi dotyczyły spraw, mających na celu doprecyzowanie warunków egzaminowania, w szczególności warunków zaliczenia opisowego zadania praktycznego oraz postulatów na przyszłość, związanych z ewentualną automatyzacją oceniania w procesie egzaminowania doradców. Pismo z uwagami znajdziecie Państwo poniżej.

Pismo uwagi do rozporządzenia.