W związku z procesem konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu przewozu ładunku przygotowaliśmy i przesłaliśmy do Ministra Infrastruktury i Budownictwa opinię Stowarzyszenia w tym zakresie.
 2017-04-25-pismo_sdgsa_projekt_w_sprawie_sposobu_przewozu_ladunku.pdf
 2017-04-25-dokument284216.pdf