W dniu 21 marca 2024r., w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie, odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu doradczego ds. przewozu towarów niebezpiecznych przy Ministrze Infrastruktury, w nowej, zmienionej formule, określonej Zarządzeniem nr 31 Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2023r. (Dz. Urz. MI z dnia 4 stycznia 2024r., poz. 1). W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zarządu S-DGSA stacjonarnie – Pan Rafał Buchcar i Pan Mirosław Kłosiński, a zdalnie Pani Małgorzata Wieleba-Walicka. Na posiedzeniu poruszano aktualne problemy do rozwiązania w tematyce przewozu towarów niebezpiecznych oraz planowane w najbliższej przyszłości zmiany legislacyjne.