Już po raz czwarty Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk zaprosiło nas na konferencję nt. Bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP. Spotkanie odbyło się w Piszu w dniach 19-21 września 2023 r, a tematem przewodnim IX Konferencji był stan bezpieczeństwa oraz realizacja przewozu towarów niebezpiecznych w resorcie obrony narodowej w latach 2022/2023.

Omawiane zagadnienia dotyczyły m.in.:

– Zarządzania bezpieczeństwem przewozu towarów niebezpiecznych dużego ryzyka w Polsce;

– Certyfikacji opakowań do przewozu towarów niebezpiecznych;

– Zmian w przepisach przewozu towarów niebezpiecznych w latach 2023-2024;

– Zmian w szkoleniach personelu obsługującego przewozy materiałów niebezpiecznych w transporcie powietrznym;

– Przygotowania i kontroli pojazdu do przewozu środków bojowych klasy 1;

– Systemu planowania i realizacji szkoleń oraz egzaminów kierowców przewożących towary niebezpieczne oraz doradców ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w SZ RP.

W konferencji uczestniczyli żołnierze i pracownicy wojska będący doradcami ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych oraz osoby biorące udział w komisji egzaminacyjnej kierowców ADR