Ładowanie Wydarzenia
To wydarzenie minęło.

Ze względu na przedłużoną sytuację epidemiczną w Europie i na świecie dwunaste spotkanie Stowarzyszenia IASA odbyło się w trybie zdalnej łączności.
W spotkaniu uczestniczyło 29 przedstawicieli z 20 krajowych stowarzyszeń reprezentujących 19 państw: Belgię, Niemcy, Danię, Czechy, Finlandię, Francję, Grecję, Węgry, Irlandię, Luksemburg, Holandię, Hiszpanię, Norwegię, Polskę, Szwecję, Słowację, Szwajcarię, Turcję i Wielką Brytanię. W tym roku głosowania nad propozycjami i wnioskami odbyły się zdalnie podczas spotkania.
Streszczenie spotkania
Tradycyjnie spotkanie otworzyła Prezes IASA Maria Nicopulos (S-DGSA – Polska) witając członków Stowarzyszenia oraz Sekretarz Generalny IASA Guillaume Lecoz (ANCS – Francja), który w głosowaniu zdalnym został wybrany na przewodniczącego spotkania.
W następnym punkcie spotkania większością głosów zatwierdzono ostateczny raport z 11-tego spotkania IASA, które odbyło się 14 czerwca 2021 r.
Aktualnie Stowarzyszenia IASA liczy sobie 26 członków, krajowych stowarzyszeń DGSA z 21 państw. Grupa Robocza XI, której celem jest kontakt z narodowymi stowarzyszeniami DGSA podsumowała swoje działania. Poszukiwania stowarzyszeń objęły Kazachstan, Mołdawię, Maroko, Tunezję, Gruzję Północną, Macedonię Północną, Rosję oraz Maltę. Z wymienionych krajów jedynie w Rosji powołano Międzynarodowe Stowarzyszenie Towarów Niebezpiecznych i Kontenerów. Jednakże w związku ze ograniczeniami statutowymi, Stowarzyszenie to, nie może przystąpić do IASA.
Kolejny punkt spotkania dotyczył zatwierdzenia spraw księgowych. Bank ING Luxembourg rozwiązał w 2021 r. umowę z IASA. Nowe konto zostało otwarte w CIC Entereprises Marne la Vallee (Francja).
Skarbnik zaproponował zakup platformy do fakturowania i księgowości za około 100 euro rocznie. Propozycja została przyjęta (głosowanie online: 4 przeciw). Po spotkaniu skarbnik przesłał bilans. Wszyscy członkowie IASA opłacili składki członkowskie za 2021 rok, z wyjątkiem Norwegii. Saldo wynosi 10 368,10 €.
Następnie Jasper Hornum (FACID- Dania) na ciekawie przygotowanej prezentacji zrelacjonował obecność IASA na posiedzeniu wspólnym RID/ADR/ADN, które odbyło się w Genewie 21 września – 1 października 2021 r. IASA przedstawiło 2 dokumenty:
TRANS/WP/15/AC.1.2021/25 Urządzenia chłodnicze i pompy ciepła. Propozycja została zakceptowana.
TRANS/WP/15/AC.1.2021/30 Zmiana przepisu szczególnego 668. Propozycja powinna zostać uzupełniona. Nowa propozycja została zgłoszona na spotkanie wiosenne 2022 r.
Kolejna część wystąpienia dotyczyła podsumowania prac Grupy Roboczej VII, której zadaniem jest przygotowywanie propozycji na posiedzenia wspólne RID/ADR/ADN. Aktualnie będzie się ona zajmowała uzupełnieniem propozycji TRANS/WP/15/AC.1.2021/30. Prezes IASA Maria Nicopulos poprosiła o rozpatrzenie wszystkich propozycji, które były przedstawione podczas 10 spotkania IASA dnia 21 września 2020 r. (prezentacja w załączeniu).

Kolejny punkt obrad dotyczył prac grupy roboczej WG VIII –ds. analizy definicji “nadawania”, której zadaniem jest przygotowanie interpretacji przepisów dotyczących obowiązku wyznaczenia doradcy przez przedsiębiorstwo zajmujące się „nadawaniem”. Definicja ta aktualnie nie występuje w ADR. W 2021 roku WG VIII rozesłała kwestionariusz do członków IASA, celem zebrania ich opinii. Większość respondentów uważa, że obowiązek wyznaczenia doradcy ma zastosowanie zarówno do „nadawcy”, który fizycznie przekazuje towary do przewozu, jak również „nadawcy” osoby trzeciej, która zajmuje się organizacją transportu (fizycznie nie przekazuje towarów do przewozu). WG VIII przygotowała podsumowanie kwestionariusza oraz streszczenie swojej pracy w dwóch ciekawych prezentacjach (w załączeniu).
Podczas następnego punktu spotkania omówiono aktualizację stron IASA: http://www.dgsa-iasa.org/
Kolejny punkt zebrania dotyczył zestawienia odpowiedzi w sprawie zapytań, które w ostatnim roku kierowali do siebie wzajemnie członkowie IASA. Zasadą jest, iż osoba przesyłająca zapytanie po zebraniu odpowiedzi dokona ich zestawienia i udostępni wszystkim członkom stowarzyszenia.
Zapytania dotyczyły następujących zagadnień:
– Forma przeprowadzenia szkolenia ADR (dla DGSA, kierowcy ADR, 1.3 ADR), S-DGSA (Polska).
– Badanie BADGP (Wielka Brytania) dotyczące rejestracji DGSA, BADGP (Wielka Brytania).
– Ograniczenia prędkości w różnych krajach dla przewozu towarów niebezpiecznych -Luksemburg.
– Wymaganym urządzeniem oświetleniowym wg ADR jest również telefon komórkowy z funkcją latarki, GGVD (Niemcy) (w trakcie przygotowania).
W załączeniu 3 zestawienia.
Następnie w kilku słowach omówiono udział członków IASA w konferencjach branżowych. Prezes Maria Nicopulos (S-DGSA – Polska) reprezentowała Stowarzyszenie IASA oraz S-DGSA podczas VII Konferencji Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP, która odbyła się 21-23 września 2021 r. w Opolu.
Kolejnym punktem agendy była prezentacja artykułów, których autorami są członkami IASA.
Artykuł Prezes Maria Nicopulos (S-DGSA – Polska) oraz Norbert Muller (były Prezes IASA – Niemcy) The dangerous good safety adviser: The European Approach to DG Training ukazał się w The Journal of Hazmat Transportation, September/October 2021 (w załączeniu).
Bardzo ważnym punktu spotkania była propozycji nowego zarządu IASA na lata 2022-2026. Aktualny Zarząd IASA zaproponował następujących kandydatów na poszczególne stanowiska Zarządu IASA:
 Prezes: Martin Kints
 Vice Prezes: Ralf Hiltmann
 Skarbnik: Zsuzsanna Sass
 Vice Skarbnik: Imre Elek
 Sekretarz Generalny: Guillaume Lecoz
 Vice Sekretarz Generalny: Franck Schmitt
Wybory nowego Zarządu IASA odbędą się podczas kolejnego 13 spotkania zaplanowanego online na dzień 25 kwietnia 2022 r.
Kończąc spotkanie Prezes Maria Nicopulos (S-DGSA – Polska) podziękowała obecnym za udział w spotkaniu i ich zaangażowanie w sprawy IASA.
Oficjalny raport ze spotkania w załączeniu (The final report meeting draft).


Uczestnicy spotkania IASA, 17.12.2021 r., ONLINE
Przygotowała: Maria Nicopulos

Przejdź do góry