Ukazało się ZARZĄDZENIE NR 31 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw przewozu towarów niebezpiecznych. Nasze Stowarzyszenie wymienione jest na liście instytucji współpracujących z Zespołem.
Do zadań Zespołu należy:
• ujednolicenie terminologii stosowanej w tłumaczeniach Umowy ADR
• opracowanie propozycji zmian do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
• opracowywanie propozycji rozwiązań przyczyniających się do podnoszenia bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych;
• systematyczna ocena skuteczności obowiązujących rozwiązań prawnych w obszarze przewozu towarów niebezpiecznych i w razie potrzeby wypracowywanie propozycji zmian do przepisów;
• opracowywanie lub opiniowanie propozycji zmian do przepisów międzynarodowych regulujących przewóz towarów niebezpiecznych;
• opiniowanie dokumentów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych będących przedmiotem posiedzeń organów i grup roboczych działających w ramach organizacji międzynarodowych
Stowarzyszenie S-SDGA w pracach zespołu reprezentuje Pan Rafał Buchcar oraz Pan Norbert Świderek.