W związku z rozporządzenia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR Stowarzyszenie DGSA przygotowało opinię do projektu. Opinia została przesłana do MTBiGM.

2013-08-20 Kierowcy-pismo do TDT.pdf
2013-08-30 Odpowiedź TDT.pdf