W związku z wątpliwościami związanymi z tłumaczeniem polskiej wersji Umowy ADR, która zobowiązuje nadawców towarów na LQ do przekazywania przewoźnikowi w formie pisemnej informacje o całkowitej masie brutto nadawanych towarów Stowarzyszenie DGSA poprosiło Ministra o wykładnię tego przepisu. Po roku oczekiwania na odpowiedź ponowiliśmy zapytanie.

2012 07 17 prosba do Ministra o wykladnie LQ.pdf
2013-07-30 Pismo ponaglające – LQ do MTDiGM.pdf