6 kwietnia 2014 r.
Hotel “ORLE” – Centrum Konferencyjne ul. Lazurowa 8, 80-680 Gdańsk – Sobieszewo 
Pierwszy termin – godzina 14:00,
drugi termin – godzina 15:00