W dniach 16-17 stycznia 2019 r. odbywała się we Wrocławiu V Konferencja Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP.
Stowarzyszenie S-DGSA reprezentował Prezes P. Norbert Świderek.

 V Konferencja Bezpieczeństwa Przewozu TN w SZRP