W dniach 21-23 września 2021 r. odbywała się w  Opolu VII Konferencja Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP. Stowarzyszenie IASA oraz jednocześnie S-DGSA reprezentowała P. Maria Nicopulos, która przygotowała prezentację nt. Zmian ADR 2021. Organizatorem konferencji było Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk. Uczestnikami byli doradcy DGSA będący pracownikami wojskowi lub cywilnymi. Celem konferencji było doskonalenie wiedzy i umiejętności osób odpowiedzialnych za kształtowanie systemu bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP.