W dniach 22-23 stycznia 2020 r. odbywała się we Bydgoszczy VI Konferencja Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP. Stowarzyszenie EASA oraz jednocześnie S-DGSA reprezentowała P. Maria Nicopulos. Organizatorem konferencji było Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk. Uczestnikami konferencji byli przede wszystkim doradcy DGSA pracujący w WOGach, RBLogach i jednostkach liniowych – będący pracownikami wojskowi lub cywilnymi. Organizatorzy poprosili mnie o przedstawienie działań i kierunków rozwoju EASA – stowarzyszenia krajowych stowarzyszeń DGSA.