Stowarzyszenie DGSA zgłosiło wniosek o wypowiedzenie przez Rzeczpospolitą Polską umowy multilateralnej M282.
 2017_06_14_M282.pdf