Obecnie obowiązujący wzór rocznego sprawozdania wywołuje w środowisku przedsiębiorców i doradców wiele kontrowersji związanych głównie z opisem sposobu jego wypełniania, dlatego Stowarzyszenie DGSA zwróciło się do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z wnioskiem o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu zmianę obecnie obowiązującego rozporządzenia MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania.
 2015-01-13-Pismo_do_MIR_w_sprawie_nowego_rozporzadzenia_wzoru_rocznego…
 2015-01-13 _wzor_rocznego_sprawozdania-projekt