W dniach 27-28 sierpnia odbyło się ostatnie spotkanie organizowane przez Transportowy Dozór Techniczny w sprawie aktualizacji i poprawy bazy pytań dla kierowców ADR.

W czasie trzech sesji spotkań (5dni+5dni+2dni) zespół złożony z przedstawicieli Transportowego Dozoru Technicznego, Inspekcji Transportu Drogowego, Państwowej Agencji Atomistyki oraz przedstawicieli naszego Stowarzyszenia DGSA przejrzał i zweryfikował pytania i odpowiedzi testów egzaminacyjnych dla kierowców (zgodnie z 8.2.2 ADR) w zakresie:
1. kursu podstawowego;
2. przewozu w cysternach;
3. przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1
4. przewozu materiałów promieniotwórczych.
Pytania zostały zweryfikowane i doprecyzowane pod kątem:
1. Uwzględnienia zmian w obowiązującym prawie;
2. Podania konkretnej podstawy prawnej dla prawidłowych odpowiedzi;
3. Konstrukcji logicznej i gramatycznej wypowiedzi;
4. Poprawności (pula odpowiedzi prawidłowych i nieprawidłowych do każdego pytania testu).