W dniach 24 – 28 listopada 2014 r. odbyło się trzecie spotkanie poświęcone weryfikacji pytań egzaminacyjnych dla doradców i kandydatów na doradców RID. W pracach zespołu wzięli udział przedstawiciele Transportowego Dozoru Technicznego, Urzędu Transportu Kolejowego, Stowarzyszenie Doradców ds. Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych Koleją i oczywiście Stowarzyszenia DGSA.
Prace skupiały się na pytaniach dotyczących przewozu kolejowego – części specjalistycznej. W trakcie spotkania zweryfikowano bazę pytań. Każde pytanie zostało zaklasyfikowane ze względu na stopień trudności w skali 3 stopniowej: łatwe, średniotrudne lub trudne.