W dniach 1 – 5 września 2014r. odbyło się drugie spotkanie poświęcone weryfikacji pytań egzaminacyjnych dla doradców i kandydatów na doradców DGSA. W pracach zespołu wzięli udział przedstawiciele Transportowego Dozoru Technicznego, Inspekcji Transportu Drogowego, Europejskiego Stowarzyszenia Doradców ADR i oczywiście Stowarzyszenia DGSA.
Jak można wnioskować chociażby po składzie zespołu – prace skupiały się na pytaniach dotyczących przewozu drogowego. W trakcie spotkania zweryfikowano ok. 40 pytań z części ogólnej, których nie zdążono zweryfikować w trakcie sesji majowej, pytania z części specjalistycznej – drogowej oraz zadania tekstowe dla kandydatów na doradców. Starano się usunąć wszelkie wątpliwości związane z interpretacją pytania i odpowiedzi. Wiele pytań i odpowiedzi przeformułowano, część z nich usunięto lub zawieszono (np. pytania dotyczące znaków drogowych). Każde pytanie zostało zaklasyfikowane do jednego z trzech stopni trudności: łatwe, średniotrudne lub trudne. Umożliwi to późniejszy dobór pytań do testów egzaminacyjnych w taki sposób, aby każdy z egzaminów miał zbliżony do siebie poziom trudności. Przy każdej odpowiedzi prawidłowej i niektórych odpowiedziach nieprawidłowych wskazano podstawy prawne. Informacja ta będzie podana w trakcie egzaminu do wiadomości komisji egzaminacyjnych. Powinno to ułatwić pracę komisji np. przy wyjaśnianiu wątpliwości z interpretacją pytania i odpowiedzi. Zweryfikowano również zadania oraz ułożono kolejne, nowe zadania.
Co dalej? Pozostała jeszcze do zweryfikowania część specjalistyczna dotycząca przewozu kolejowego. Planowane jest spotkanie w październiku. Następnie tak zweryfikowany katalog pytań powinien być zatwierdzony – zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Jest szansa, aby jeszcze w tym roku zweryfikowany katalog zaczął obowiązywać. Być może do tego czasu ukaże się nowe rozporządzenie w sprawie egzaminowania.