W dniu 09.11.2022r we Wrocławiu . odbyły się, Warsztaty szkoleniowe  poświęcone odpowiedzialności Doradcy ADR  związanej z przewozem towarów niebezpiecznych i wszystkiemu, co z tym przewozem jest związane.

Organizatorami  Warsztatów było  Stowarzyszenie DGSA.  W przeddzień  warsztatów można było skorzystać ze wspólnego wyjazdu dla chętnych  na targi Towarów niebezpiecznych które odbywały się w Lipsku w Niemczech  [„GGS –Trade Fair Dangerous Goods / Hazardous Substances ] gdzie prezentowano między innymi   różne rozwiązania związane z transportem  np.  baterii zawierających lit  do zasilania  pojazdów lub amunicji.

 

Tematyką warsztatów było:

  1. Zmiany w ADR 2023- które w szczegółowy sposób omówił Kol. Norbert Świderek,  krok po kroku
  2. Sprawozdanie ADR nowy wzór – przedstawiała Kol. Maria Nicopulos wraz z przykładami dla Nadawcy, pakującego czy przewoźnika korzystającego z włączeń w ADR
  3. Wykonywanie zawodu Doradcy czyli odpowiedzialność  przed reprezentantem „Strony przewozu” – (pracodawcą lub zleceniodawcą) jak i  „władzą właściwą” w zakresie wszczynanych i prowadzonych postępowań  o cofnięcie uprawnień  doradcy ADR przez TDT na wniosek WITD. Umowa o pracę i zakres obowiązków Doradcy, czyli przydatne postanowienia umowne, chroniące dostawcę usług doradczych wyjaśniła szczegółowo Kol. Małgorzata Wieleba-Walicka. Przygotowana została również  tabelka z „za” i „przeciw”  poszczególnych rozwiązań zawieranych umów.
  4. Powiadamianie o zdarzeniach dotyczących TN – czyli raport powypadkowy na przykładzie kilku zdarzeń związanych z przewozem towarów niebezpiecznych. Wyjaśniono po jakich zdarzeniach  musimy taki raport sporządzić i przesłać do WITD  właściwego dla miejsca zdarzenia. Norbert Świderek zwrócił uwagę  na różne terminy wynikłe z  Ustawy o przewozie Towarów niebezpiecznych  i Umowy ADR  np. dla zdarzeń  poza granicami Polski czy wypadkami z udziałem  zagranicznych przewoźników  na terenie RP.
  5. Wypadek z ciekłym aluminium przedstawił Kol. Mirosław Kłosiński który miał miejsce w na terenie Niemiec i problemy z nim związane. Wywołał również temat z uprawnieniami dla kierowców cystern w zakresie obsługi urządzeń NO, ale to już temat na kolejne spotkanie.

Zwracamy uwagę na nowy wzór  dwóch dokumentów w 2023 roku:

  1. Sprawozdania z przewozów towarów niebezpiecznych za 2022 r..
  2. Raportu powypadkowego po zdarzeniu z towarami niebezpiecznymi

Wszystkich zainteresowanych odsyłam do  załączonych materiałów, chodź tego co zastało  omówione we wspólnej  dyskusji nie będą one zawierać

Do zobaczenia już w Kwietniu pozdrawiam , Andrzej Strzelec