Dnia 15 maja 2021 odbyło się w Walne Zebranie Członków (spotkanie online), w trakcie którego podsumowano działalność Stowarzyszenia w roku 2020. Szczegóły znajdują się w Sprawozdaniu z pracy Zarządu ( w strefie członka).

Streszczenie Walnego Zebrania Członków.