Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, Łęczyca 
 2015-04-13_WZC_streszczenie