Jedną z ważniejszych przyjętych uchwał było przystąpienie Stowarzyszenia S-DGSA do EASA (Europejskiego Stowarzyszenia Doradców DGSA).

WZC 2014-04-06 – streszczenie