W dniu 3 kwietnia 2016 r. odbyło się w Błoniu Walne Zebranie Członków, w trakcie którego podsumowano działalność Stowarzyszenia w roku 2015 oraz dokonano wyboru nowego (starego) Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Szczegóły znajdują się w Sprawozdaniu z pracy Zarządu oraz Protokole Walnego Zebrania