W ramach konsultacji społecznych prowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury dotyczących projektu „Wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie elektronicznych informacji dotyczących transportu towarowego COM (2018) 279” przygotowaliśmy uwagi dotyczące informacji wymaganych przepisem 5.4.1 Umowy ADR.
 2018-07-02_Uwagi_do_wniosku_w_sprawie_elektronicznych_informacji SDGSA.pdf
 2018-07-02_COM_2018_279_PL_ACTE_f.docx
 2018-07-02_COM_2018_279_PL_ACTE2_f.docx