MIIR wystąpiło z prośbą o stanowisko naszego stowarzyszenia w sprawie umów wielostronnych przygotowanych przez Holandię. Propozycje umów dotyczą następujących tematów:
1. Przewozu zarażonych zwierząt na warunkach ustalonych przez właściwą władzę kraju pochodzenia, tranzytu, przeznaczenia.
2. Przewozu UN 1873, zgodnie z instrukcją P502 z dopuszczeniem stosowania opakowań z tworzyw sztucznych (jako opakowania wewnętrznego dla opakowań kombinowanych).
3. Przewozu UN 3257 i UN 3258 z całkowitym zwolnieniem z ADR dla specjalistycznych pojazdów malujących pasy drogowe.
Poniżej znajdą Państwo propozycje umów oraz odpowiedź naszego stowarzyszenia w tej sprawie
 2015-10-19-Multilateral_Agreement_odpowiedz-S-DGSA
 Multilateral_Agreement_for_infected_live_animals
 DMultilateral_Agreement_for_P502_perchloric_acid_PP28
 Multilateral_Agreement_for_Road_Markings