Dnia 19 grudnia 2014 r. Polska i Niemcy przystąpiły do umowy wielostronnej w sprawie przewozu węgla dla transportu drogowego.
W odniesieniu do transportu drogowego po wejściu w życie umowy wielostronnej M282 możliwy będzie przewóz węgla spełniającego kryteria wymagające jego zaklasyfikowania do towarów niebezpiecznych (klasy 4.2, grupy pakowania III) bez stosowania przepisów ADR.
 2014-12-19-Umowa-wielostronna-wegiel-M282-PL.PDF