W dniach 29 i 30 września 2014 r w Grevenmacher (Luxemburg) odbyło się Walne Zgromadzenie EASA.
W trakcie spotkania w ramach I grupy roboczej omawialiśmy wymagania dotyczące sporządzenia rocznego sprawozdania (cele, formę). Tylko w Polsce i Niemczech roczne sprawozdanie składane jest do władz lokalnych. Pozostałe kraje sprawozdanie takie przygotowują dla kierownictwa danego przedsiębiorstwa. Większością głosów ustalono, że sprawozdanie roczne powinno być sporządzane przez DGSA dla przedsiębiorcy. Ponieważ uproszczona forma rocznego sprawozdania, którą konsultowaliśmy z członkami naszego stowarzyszenia z założenia opracowana była dla władz lokalnych nie spełnia ona założeń i celów sprawozdania dla kierownictwa przedsiębiorstwa. Niemniej jednak do czasu zmian zapisów w Umowie ADR naszym zdaniem celowym jest złożenie propozycji nowego wzoru rocznego sprawozdania w MIR.

Więcej o spotkaniu