W dniach 4 -5 maja 2015 r tym razem w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie EASA. 3 grupy robocze kontynuują prace nad analizą przepisów Umowy ADR w odniesieniu do ich stosowania w poszczególnych krajach.
I grupa robocza: Roczne sprawozdanie (1.8.3.3) i raport powypadkowy (1.8.3.6);
II grupa robocza: Egzaminy DGSA (1.8.3.12);
III grupa robocza: Obowiązki nadawcy, wyłączenie LQ[1], szkolenie 1.3 (1.8.3.1, 1.8.3.2(a), 1.3.2.5).