Na zaproszenie EASA 26 delegatów z 12 krajowych Stowarzyszeń Doradców DGSA spotkało się w Bonn. Każdy przedstawiciel zaprezentował swoje Stowarzyszenie z opisem działalności, jak również krajowe funkcjonowanie przepisów rozdziału 1.8.3 obejmujące m.in. egzaminowanie doradców, kursy przygotowujące do egzaminu, roczne sprawozdanie, wymóg wyznaczenia doradcy i wyłączenia w tym zakresie.

EASA ma na celu reprezentowanie interesów doradców DGSA podczas posiedzeń wspólnym grupy roboczej ds. RIDADR/ADN WP15. Planowane działania mają na celu poprawę przepisów na poziomie tworzenia Umowy ADR, ujednolicenie wymagań w zakresie 1.8.3 (egzaminowania doradców, rocznego sprawozdania). Więcej o EASA na Seminarium w Gdańsku (7-8.04.2014) r.