Otrzymaliśmy przygotowaną przez GITD propozycję zmian do Umowy ADR 2017-2019 r.
Po otrzymaniu komentarzy i opinii naszych członków przygotowaliśmy uwagi naszego stowarzyszenia w tym zakresie. W większości popieramy stanowisko GITD w zakresie zmian, które mają służyć przejrzystości i jasności przepisów. Nie we wszystkich jednak zagadnieniach jesteśmy zgodni.
 2015-11-16_Opinia_SDGSA_dotyczaca_propozycji_zmian_do_ADR_GITD
 2015-11-16_GITD_ADR_amendments_proposal