Spotkanie dotyczyło:
» Identyfikacji ewentualnych problemów związanych z przewozem węgla w świetle postanowień wielostronnego porozumienia RID4/2014 i przepisów specjalnych 665 i 803
» Kontroli w transporcie kombinowanym.
» Propozycji przesłanych przez inne państwa na wspólne posiedzenie RID/ADR/ADN.
» Zmiany metodologii tworzenia pytań zawartych w katalogu pytań na egzaminy na doradcę ADR/RID/ADN.
» Rozporządzenia w sprawie uzyskania świadectwa doradcy.
» Rozporządzenia w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.
» Stworzenia jednolitego tekstu Umowy ADR/RID.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji/stowarzyszeń związanych z tematyką dotyczącą doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych jak również spółki węglowe, w części dotyczącej przewozu węgla – przepisów specjalnych 665 i 803.
Streszczenie spotkania