Spotkanie dotyczyło bazy pytań egzaminacyjnych dla kierowców przewożących towary niebezpieczne wg ADR.
Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zgodzili się na weryfikację obecnej bazy pytań z określeniem podstawy prawnej dla odpowiedzi.
Planowane jest pogrupowanie pytań wg zakresu (klasyfikacja, tunele itd.) i wybór pytań na egzamin zgodnie z całym zakresem.
Planowy czas prowadzenia prac nad bazą pytań – czerwiec/lipiec 2014 r.