Spotkanie odbyło się celem uzgodnienia formuły współpracy przy weryfikacji katalogu pytań na egzaminy dla doradców do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

Planowy czas prowadzenia prac nad bazą pytań – maj/czerwiec 2014 r.