Przedstawiciele S-DGSA zostali zaproszeni na spotkanie orgaznizowane przez Departament Transportu Kolejowego i Drogowego oraz Transportowy Dozór Techniczny, którego celem było uzgodnienie formuły współpracy przy:

– weryfikacji katalogu pytań stosowanych na egzaminach na doradcę dgsa
– ujednoliceniu tłumaczenia przepisów RID/ADR/ADN.

Podczas spotkania zaproponowano utworzenie grup roboczych do obu tych zadań, których prace rozpoczną się w najbliższym czasie. Ponadto na wniosek uczestników spotkania przedstawiciele właściwej władzy rozważą możliwość wprowadzenia zmian podczas przeprowadzanych obecnie egzaminów na dgsa w zakresie: sposobu zliczania odpowiedzi (w ramach każdej odpowiedzi a nie pytania jak jest obecnie) oraz możliwości posiadania na egzaminie własnego zbioru przepisów, np. Umowy ADR.