W spotkaniu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju uczestniczył nasz przedstawiciel. Przekazaliśmy również nasze stanowisko w odniesieniu do dokumentów – zmian, propozycji RID/ADR/ADR, które dostępne są na stronie EKG ONZ http://www.unece.org/trans/main/dgdb/ac1/ac12015.html 
 WP-RID.ADR.ADN_Berno_SDGSA-25.02.2015