Przedstawiciele Stowarzyszenia DGSA będą uczestniczyli w 5 dniowym spotkaniu, które ma na celu weryfikację pytań egzaminacyjnych dla kandydatów oraz doradców do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.