Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprosiło przedstawicieli stowarzyszeń ADR i RID na spotkanie dotyczące dalszej współpracy tych organizacji z MIiR. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Transportowego Dozoru Technicznego oraz Instytutu Przemysłu Organicznego.

W pierwszej kolejności przedstawiciele MIR poinformowali o rozpoczęciu prac nad zmianami w przepisach dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Tworzone są projekty trzech nowych rozporządzeń w sprawie
Świadectwa dopuszczenia pojazdu
Egzaminów dla kierowców
Prowadzenia kursów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (otrzymaliśmy w tej sprawie prośbę o przesłanie swoich uwag i komentarzy) 

Na stronach MIiR opublikowana jest Tabela 3.2 A (ujednolicona dla ADR i RID). IPO przygotowało propozycję jednolitych prawidłowych nazw przewozowych. Ostateczne uwagi należy przesłać do 31.12.2015.
Kolejne prace dotyczyły będą ujednolicenie definicji RID i ADR (część 1.2).

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaproponowało powołanie zespołu ekspertów działającego, jako ciało doradcze przy Ministrze Infrastruktury i Rozwoju (w zakresie ADR, RID, również przewozów multimodalnych). Głównym zadaniem zespołu będzie podejmowanie prac w zakresie: ujednolicenia treści przepisów związanych z towarami niebezpiecznymi we wszystkich rodzajach transportu, postulowania niezbędnych interpretacji, przygotowywania stanowiska Polski dla prac na arenie międzynarodowej odnośnie przewozu towarów niebezpiecznych. Ponieważ jest to sformalizowanie działań, które jako S-DGSA od dłuższego czasu realizujemy na rzecz Ministerstwa niezmiernie nam miło, ze nasza praca została doceniona.

Ostatnim punktem spotkania było przedstawienie i omówienie stanowisk w odniesieniu do propozycji zmian, które będą dyskutowane na posiedzeniu stałej grupy roboczej Komisji Ekspertów RID (23-27 listopada 2015 r.)