Dnia 8 grudnia 2014 r. w Warszawie odbyło się seminarium dotyczące magazynowania towarów niebezpiecznych. Podczas szkolenia omówiony został system regulacji prawnych, który tworzy ramy dla działalności przedsiębiorstw oraz wymagania i obowiązki związane z prowadzeniem bezpiecznej gospodarki magazynowej materiałów niebezpiecznych. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość w warsztatach praktycznych zastosować nabytą podczas szkolenia wiedzę.