Seminarium ADR Zielona Góra,  26-27.05.2022

W  dniach  26-27 maja br. odbyło się Seminarium szkoleniowe poświęcone XX-leciu działalności  Stowarzyszenia S-DGSA. Zajęcia rozpoczęto uroczystym przestawieniem historii doradców ds. przewozu towarów niebezpiecznych, historii Umowy ADR i publikacji z nią związanych oraz historii Stowarzyszenia. Wręczono także medale oraz podziękowania dla osób zaangażowanych w rozwój tematyki transportu towarów niebezpiecznych w Polsce. Następnie, w części merytorycznej odbyły się krótkie wystąpienia, do których materiały (prezentacje) umieszczone zostały w STREFIE CZŁONKA, m.in :

Aktualny stan prac nad aktami prawnymi w zakresie transportu TN (szczegółowe omówienie nowowprowadzonych zmian dotyczących formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych)

Działalność IASA, w tym propozycje zmian do ADR przedstawione na forum EKG ONZ oraz propozycje planowane

Walczmy o swoje, czyli jak zachować świadectwo DGSA

Przewóz towarów niebezpiecznych ciągnikami rolniczymi – tak czy nie?

Prace nad ADR 2023 oraz wstępny opis zmian w wersji ADR 2023

Zaszczycili nas swoimi wystąpieniami prelegenci: dr inż. Krzysztof Grzegorczyk, Rafał Buchcar, Małgorzata Świderska i Maciej Bożyk, Norbert Świderek, dr n. społ. inż. Maria Nicopulos, rpr Małgorzata Wieleba-Walicka, Mirosław Kłosiński i Magdalena Gepert, Krzysztof Kłodnicki, Jacek Pluta oraz Robert Jedynak.

W drugim dniu, dzięki staraniom kol. Mirosława Kłosińskiego, mieliśmy możliwość uczestniczenia w praktycznych pokazach załadunku ciekłego aluminium do opakowań transportowych, pozorowanemu pożarowi baterii zawierających lit i zagrożeniom z tym związanych oraz  niebezpieczeństwom podczas obsługi cysterny o kodzie L4BH.

Serdeczne podziękowania dla: Alumetal  Poland sp. z .o.o.  Zakład w Nowej Soli, Komenda Miejska PSP JRG-1 w Zielonej Górze oraz Anneberg Transpol Int. sp. z o.o. Zielona Góra i kol. Jackowi Miłkowskiemu, za udostępnienie zaplecza organizacyjno-technicznego i miejsca do realizacji ww. pokazów.