Na skutek decyzji Ministra Infrastruktury, Rzeczypospolita Polska podpisała umowy wielostronne: M 325 oraz M 327.

M 324. https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/

Uprawnienia kierowców ADR i doradców ds. bezpieczeństwa, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 listopada 2020 r., zachowują ważność do 30

M 326 https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/2020/DziennikUrzedowypoz.19-sig.pdf.

Możliwość przewozu wybranych gazów technicznych w naczyniach ciśnieniowych bez wymaganych badań okresowych do dnia 31 sierpnia 2020

M 327. https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/

Zgodnie z jej treścią wszystkie okresowe lub pośrednie badania cystern przenośnych i wieloelementowych kontenerów do gazu (MEGC), których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 sierpnia 2020 r., pozostają ważne do 31 sierpnia 2020 r. Badania te należy przeprowadzać przed 1 września 2020 r.