Trwają prace nad zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska. Jedna ze zmian dotyczy przewozu towarów niebezpiecznych. Obecny i proponowany zapis przepisu: art. 248 ust. 2a pkt. 2, powoduje, że magazyny przeładunkowe firm logistycznych podlegają pod obowiązki w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Zaproponowaliśmy zmianę tego zapisu.
 2015-02-25-Opinia_SDGSA_w_sprawie_zmiany_POS