W związku z procesem konsultacji społecznych projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, przed skierowaniem do uzgodnień międzyresortowych, przygotowaliśmy i przesłaliśmy do Ministra Infrastruktury opinię Stowarzyszenia w tym zakresie.
ikona pdf 2018-04-28-opinia_SDGSA_ws_prowadzenia_kursow.pdf
ikona pdf 2018-04-28-projekt_rozporzadzenie-uwagi_S-DGSA.pdf
ikona pdf 2018-04-28-projekt_załacznik_nr_1-uwagi_S-DGSA.pdf