W ramach konsultacji publicznych prowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury, dotyczących ww. projektu rozporządzenia, Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych – DGSA przygotowało swoje stanowisko, zawierające uwagi i propozycje zmian do planowanej nowelizacji przepisów.

13-11-2019-pismo do MI-rozpTDTurządzeniatransportowe
dokument423013