W ramach konsultacji publicznych prowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury, dotyczących ww. projektu rozporządzenia, Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych – DGSA przygotowało swoje stanowisko, zawierające uwagi i propozycje zmian do planowanej nowelizacji przepisów.

Projekt rozporządzenia

Projekt rozporządzenia – Świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR 06.2020

Dla zainteresowanych, pełny proces legislacyjny dostępny jest na stronie internetowej:

https://legislacja.gov.pl/projekt/12334201/katalog/12689956#12689956