W załączeniu oficjalna notatka ze spotkanie przygotowana przez Transportowy Dozór Techniczny.
TDT_T_070_14714_14